HPO Vilaja - Crni vrh
Visina: 739m
<p>Vilaja je planina čiji se južni obronci spu&scaron;taju prema obali Trogirskog zaljeva, a sjeverni obronci sežu do ceste Boraja &ndash; Seget.</p> <p>Okružena je živopisnim zagorskim selima Bristivica na jugu, Prapatnica na istoku i Ljubitovica na sjeveru. Prema zapadu na Vilaju se nastavljaju obronci Boraje (Velika Boraja 680 m), a na istočnoj strani spomenuta cesta ju dijeli od vrha Labi&scaron;tice (701 m), koji je prepoznatljiv po TV oda&scaron;iljaču.</p> <p>Vilaja &ndash; Crni vrh (739 m) - označen je betonskim trigonometrijskim stupom sa natpisom imena i nadmorske visine vrha.</p> <p>U neposrednoj blizini je metalna kutija u kojoj se nalazi gumeni žig. S vrha se pruža vidik na greben Vilaje, okolne niže i nepoznate vrhove, te na obalu mora.</p>
Lista staza koje vode do ovog odredišta: