HPO Dinara (Sinjal)
Visina: 1831m
<p><span style="font-size: medium;">Dinara s vrhom Sinjal (1831 m/nv) najvi&scaron;a je hrvatska planina. Iako nije najvi&scaron;a planina Dinarskog gorja, Dinara je postala simbolom najvećeg planinskog lanca na Balkanskom poluotoku i dala mu svoje ime. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">Pretpostavlja se da je ime dobila po ilirskom plemenu Dindara, koje je živjelo s istočne strane planine. Vrh Sinjal je inače dobio ime po geodetskoj oznaci na vrhu (signal). </span></p> <p><span style="font-size: medium;">Dinara je jo&scaron; uvjek poprilično divlja planina u kojoj se može sresti raznorazne životinje poput: vuka, lisice, čaglja, lasice, kune, medvjeda, risa, divljeg vepra, divokoze, srne. A u letu može se vidjeti tetrijebe, jarebice, orlove i sokole. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">Vrh je označen geodetskim stupom na kojem sada pi&scaron;e &bdquo;1831 vrh Hrvatske&ldquo;. Ispod stupa se nalazi upisna kutija. Pored stupa na velikom kamenu jo&scaron; uvjek stoji &bdquo;SINJAL 1831&ldquo;, jer se tako donedavno zvao ovaj vrh. Žig se nalazi u kamenu pored geodetskog stupa. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">Na susjednom brda&scaron;cu je postavljen veliki metalni križ. </span></p> <p><span style="font-size: medium;">S vrha puca pogled u svim smjerovima, sjeveroistočno na Troglav i Konj, jugoistočno na Perućko jezero, južno na Kijevski Kozjak i Svilaju, a zapadno na Prominu. Jednom posjetiti najvi&scaron;i vrh Hrvatske, za svakog je planinara Hrvata poseban emotivan doživljaj.</span></p>
Lista staza koje vode do ovog odredišta: