HPO Klek
Visina: 1182m
<p>Klek je istaknuti stjenoviti vrh na istočnom rubu masiva Velike Kapele, iznad grada Ogulina. Visok je 1.182 metra. Ima oblik 3-4 km dugog hrpta smjera sjeverozapad-jugoistok, koji je od podnožja pa do bila pokriven &scaron;umskim pla&scaron;tem, dok se oko podnožja planine prostiru &scaron;iroke livade.</p> <p>S koje god mu se strane prilazi, Klek pokazuje drugo obličje, ali pogled odasvud privlači njegova okomita, 200 m visoka stijena. Gledan s juga doimlje se kao usnuli div, kojemu su stijene Klečice noge, a vr&scaron;na stijena glava, prema narodnoj predaji, vrh Klek je sijelo vje&scaron;tica, koje su svojevrstan simbol Kleka i Ogulina.</p> <p>Sam vrh Klek je kamena glavica promjera desetak metara, povrh stjenovitih okomica. S vrha je lijep vidik prema Bjelolasici, Risnjaku, Ogulinu i jezeru Sabljaci, a za lijepih dana vide se i Alpe.</p> <p>Klekova vr&scaron;na stijena bila je prva &scaron;kola hrvatskih alpinista i u njoj je izveden velik broj prvenstvenih penjačkih uspona, zbog čega se Klek naziva kolijevkom hrvatskog planinarstva. (Izvor:Wikipedija)</p> <p>Godine 1838. Saski kralj Friedrich August proučava klečko bilje uz pratnju ogulinskog časnika Josipa Jelačića (kasnije hrvatskog bana).</p> <p>Nakon uspona na Klek, sveučili&scaron;ni profesor iz Grazza, dr. Johanes Frischauf, sastaje se u ogulinskoj kavani, ispred tada&scaron;nje županijske zgrade s Budom Budisavljevićem i Vladimirom Mažuranićem (unuk bana I. Mažuranića). Taj je sastanak bio neposredan poticaj na osnovu kojega je 1874. godine u Zagrebu osnovano Hrvatsko planinarsko dru&scaron;tvo. Dakle, Klek je kolijevka hrvatskog planinarstva. Vrh je označen crveno-bijelo obojanim čeličnim stupom, koji je usidren sajilama. Pored njega, ugrađeni u kamen, nalaze se žigovi HPS-a i GPP-a.</p>
Lista staza koje vode do ovog odredišta: