Planinarska transverzala “Planinama Crne Gore” – CT-1 je prva transverzala koja je uspostavljena u Crnoj Gori 1987. godine od Veruše preko Žijova, Komova, Bjelašice i Sinjavine do Crnog jezera na Durmitoru.

Trannsverzala je odmah izazvala veliko zanimanje kod planinara ex Jugoslavije, ali događaji koji su se poslije toga dogodili na prostorima ex Jugoslavije, učinili su da je ova atraktivna Transverzala veoma kratko bila u funkciji.

Takođe u posljednja dva desetljeća došlo je do značajnih ekonomskih i društvenih promjena u područjima kuda je Transverzala prolazila, tako da se nametnula potreba za njenom obnovom i izmjenom. Prvobitna trasa CT-1 je dijelom produžena i izmjenjena na području Žijova, Bjelasice i Sinjavine, čime se dobilo na njenoj atraktivnosti.

Sadašnja trasa Transverzale prolazi uglavnom grebenskim dijelom planinskog područja sjeverne Crne Gore, po kotama između 1500- 2200 mnm. Postoji samo jedno spuštanje kod prelaza preko rijeke Tare u Mojkovcu (880 mnm) i prelaska sa planine Bjelašice na sektor planine Sinjavine.

Spajajući dva nacinalna parka “Biogradsku goru” i “Durmitor” ova Transverzala je dobila puno na atraktivnosti i turističkom značaju. Na trasi Transverzale posebnu atrakciju predstavljaju planinska jezera, glečerskog porijekla, tzv. “gorske oči”: Bukumirsko, Rikavačko, Ursulovačko, Šiško, Zabojsko, Zminičko i Crno jezero. Takođe na trasi postoji veliki broj vidikovaca, među kojima su najpoznatiji Sovrh iznad Rikavačkog jezera, Maglič, prevoj od Koma, Štavna, Lisa, Vranjak, Crna glava, Bendovac iznad Biogadskog jezera, Bjelogrivac, Kutijevac, Ckara, Planinica, Kurozeb.

Transverzala je predviđena kao osmodnevno pješačenje, uglavnom od proljeća do jeseni, mada se pojedine dionice mogu koristiti i za zimsko planinarenje, a naročito za sve privlačnije turno i nordijsko skijanje.

Danas na Transverzali, ili u njenoj neposrednoj blizini, postoje značajni ali još nedovoljni smještajni kapaciteti, koji omogućuju višednevno i sigurno planinarenje. To su prije svega novoizgrađeni planinarski domovi na Vranjaku, Suvodolu, Krivom Dolu, Kutijevcu i Brskovu, kao i eko-katuni na Štavni, Trešnjeviku, Bardovom Dolu i Vranjaku, kao i dva motela na Trešnjeviku i Zminičkom jezeru. U pripremi je izgradnja još dva planinarska objekta na Bukumirskom jezeru i Ckari, a u planovima PSCG i lokalnih klubova je izgradnja takvih objekata na lokacijama Carine, Štavna i Ružica. Time bi se ovo planinsko područje još više i kvalitetnije stavilo u funkciju razvoja turizma na sjeveru Crne Gore.

Poznato je da planinarenje divljim predjelima, fotosafari, alpinizam,planinski biciklizam, kanjoning, speleologija, paraglajding i ekstremni ljetni i zimski sportovi postaju sve izraženiji vid planinskog turizma, po čemu Crna Gora može stati uz rame sa najpoznatijim evropskim destinacijama. (Izvor: Planinarski savez CG)