Crni vrh ubraja se među vrhove istočnog dijela skupine Obruča jer se izdiže u području koje je prirodan nastavak niza vrhova iznad Grobničkog polja.

Kako ne postoji oštra granica na istočnoj strani, to bi se područje moglo smatrati i širom okolicom Platka jer su svi glavni prilazi orijentirani na Platak i Kripanjski put koji polazi s ceste za Platak.

Planinarima je to područje razmjerno malo poznato jer u njemu nema istaknutih planinarskih odredišta, a ni naselja u podnožju iz kojih bi polazili tradicionalni putovi, no vrijedno je posjeta zbog širokih vidika, lijepih livada i skrovitih šuma.

Padine Crnog vrha su šumovite, a sam vrh je uzak stjenovit i travnat greben. (HPS) Označen je natpisom imena i nadmorske visine, na kamenu. U isti je ugrađen metalni tuljak s upisnom knjigom, te ugrađenim metalnim žigom.

S vrha se pružaju nezaboravni vidici u svim smjerovima. Posebno lijepi vidici su prema Grobničkom polju, Kvarnerskom zaljevu, Jelencu, Guslici, Snježniku i Velikom Risnjaku.