Donji Medvejci je vrh koji pripada Gorskom Kotaru Sjever. Sama vršna točka nije izražajna i ne može se pohvaliti spektakularnim vidicima. Od jugozapadne pa do sjeverozapadne strane vrh je obrastao u šikaru bijelog gradba i poneko drvo jele.

Vršni dio je manja kamena gromada a na jednom od njih je ispisano ime vrha s pripadajućom mu nadmorskom visinom. Pored spomenutog natpisa se nalazi i planinarski žig koji je ugrađen u stijenu. Zbog ograničenih vidika sa vrha, 200-tinjak metara prije njega je vidikovac koji zamjenjuje vidike sa njega. Sa ovog vidikovca otvoreni i neometani vidici su na sve strane, a posebno se ističu oni na veliki dio vrhova „Grobničkih Alpa“.

Ovaj vrh je član Goranskog planinarskog puta (GPP) i Gorske staze Branka Lončara.