Vrh je označen zabodenim komadom suhog drveta u gomilu kamenja. Na jednom kamenu je natpis imena i nadmorske visine vrha. Odmah pored, u kamen je ugrađen i žig.

S vrha je otvoren pogled u svim smjerovima.