Gornji Medvejci je vrh koji pripada Gorskom Kotaru Sjever. Sama vršna točka je obrasla klekovinom koja je na samom vrhu posječena. Sa vrha, obzirom da je klekovina dosta niska, otvoreni su lijepi vidici u svim smjerovima.

Sama vršna točka je kamenita koja je obrasla klekovinom u svim smjerovima. Označena je natpisom vrha i istaknutom nadmorskom visinom na povećoj kamenoj ploči, pored koje se nalazi i tuljak sa upisnom knjigom. Planinarski žig je pričvršćen za spomenutu kamenu ploču. Pristupi vrhu vode kroz prosječenu klekovinu.

Na vrhu je istaknuta nadmorska visina od 1482 m, dok se ista na svim kartama i literaturi navodi kao 1481 m. Bila ona prvo ili drugo navedena, uspon na ovaj vrh opravdava u potpunosti proliveni znoj potreban za njegovo savladavanje.

Ovaj vrh je član Goranskog planinarskog puta (GPP) i Gorske staze Branka Lončara.