Za vrijeme Jugoslavije Guslica je bila vojna baza čuvana u najvećoj tajnosti. Stalno se nagađalo čemu služe sve te silne antene koje su se vidjele na vrhu.

Kružile su razne priče kako je cijela planina prekopana i kako su gore napravljena baza za slučaj atomskog rata. Nakon što je JNA napustila bazu, skinut je veo tajni. Planina je stvarno prekopana i prošarana mrežom tunela i prostorija na četiri etaže. Pod zemljom su napravljeni uvjeti za život 50-tak ljudi. Hrvatska vojska to nije odmah preuzela i pušteno je na milost i nemilost vandalima. Sve je demolirano i pokradeno.

Na vrhu je obnovljene jedna zgrada i izgrađene su GSM antene.

Do vrha se može prići automobilom dobrom makadamskom cestom.

Sam vrh, obzirom da je bio planinarski nedostupan, nije posebno obilježen. Nema upisne knjige niti žiga.

Vidici s vrha su neometani u svim smjerovima. Posebno upečatljiv je pogled na greben Risnjaka te na vrhove Veliki Risnjak, Snježnik i Jelenc. Prema jugozapadu je lijep vidik na Fratar, Obruč i Učku kao i na gotovo cijeli Kvarnerski zaljev.