Izvor Kupe je prvorazredan hidrološki i pejzažni fenomen, a zbog ljepote i divljine prirode na posjetitelja ostavlja snažan dojam koji se dugo pamti.

Nalazi se unutar granica nacionalnoga parka Risnjak. Stiješnjen ispod stotinu metara visokih vertikalnih stijena, izvor ima izgled malog ovalnog jezerca širine oko 50 metara. Jezerce je ispunjeno mirnom i bistrom vodom zelenkaste boje, a leži na 321 metara nadmorske visine.

To je krško vrelo vokliškog tipa, najveće takve vrste u Hrvatskoj. Voda izbija iz nepoznate dubine lokalnih geoloških struktura, a drenira se sa šireg prostora planine risnjak, koja obiluje raspucanim i okršenim vapnenačkim naslagama u koje poniru obilne oborinske vode.

Premda izvor nije još do kraja istražen, prema dosadašnjim istraživanjima najveća dubina iznosi preko 80 metara. Utvrđeno je da voda izvire iz dva međusobno odijeljena kanala nalik okomitim bunarima. Dubina od preko 80 metara utvrđena je u dubljem i užem kanalu, a u širem je utvrđena dubina od 57 metara.