Vrh je označen gomilom kamenja, u koju je zataknut poveći štap od suhog drveta. Ime vrha i nadmorska visina su istaknuti na susjednom povećem kamenu. U njega je također zataknut drveni štap.

Nedaleko od vrha je metalna kutija u kojoj se nalazi žig.