Orlove stijene se uzdižu do kote od 586 metara. Na toj koti su hrvatske šume izgradile vidikovac za razgledavanje okolice. To je betonski ograđeni plato koji ima betonski stol u sredini s betonskim klupama uz ogradu s lijeve i desne strane.

S vidikovca se pruža prekrasan pogled na rijeku Kupu kao i sela u susjednoj Sloveniji.