Područje Hahlić čine vrhovi koji se nižu jedan do drugoga, a svaki je drugačijeg sastava i izgleda što tom području daje posebnu slikovitost. U njemu se isprepliću livade i šume iz kojih proviruju neobične kamene oaze, a posebna zanimljivost je kanjon Mudna dol, koja dijeli područje Grobničkih Alpa na Istočne i Zapadne.

Zapadni dio Grobničkih Alpa je atraktivniji, jer se vidici sa svih vrhova šire na sve strane. U tom se dijelu nalazi i najviše vrh Obruč (1376 m), kao i područje Pakleno sa tri izražena vrha (Južno Pakleno, Pakleno i Sjeverno Pakleno), od kojih je Pakleno (1340 m) najveći vrh među njima.

Većina vrhova tog neobično lijepog područja su kontrolne točke obilaznice „Planinarski putevi Hahlića kroz Pakleno do Nebesa“.

Posebnost područja Paklenog je Bucov plato, koji je u naravi stjenovita zaravan ispresjecana brojnim dubokim pukotinama. U najvećem dijelu to je šumovito područje iz kojeg strše velike stjenovite oaze koje umjesto jednog imaju mnogo vrhova ili su im na najvišim dijelovima zaravni. Uobičajeni prilaz ovom području je od planinarskog doma Hahlić preko sedla Vrh Planine na kojem se granaju putovi za Podkilavac, Studenu, Obruč i za vrh Pakleno.