Skradski vrh (1044 m), uzdigao se nad Skradom. U naravi on je strma i šumovita planina koja dominira nad Skradom.

Do vrha vodi dobro markirana staza okružena bukovom šumom. Na Skradskom vrhu nalazi se kapelica Marijina uznesenja na nebo sagrađena početkom prošlog stoljeća. Obnovljena je 1994. godine i tamo se na Veliku Gospu svake godine tradicionalno održava sveta misa.

S gornjeg se ruba strme livade otvara vidik prema južnijem dijelu Gorskog kotara, dok sa vrha nema nikakvih vidika. Označen je betonskim stupićem na kojem je planinarski žig i metalni tuljac s upisnom knjigom.