Vrh Sleme je šumovit izduženi mali greben koji se proteže sjeverozapad – jugoistok u dužini 150 m. Sam vrh se nalazi na kraju grebena na jugoistočnoj strani na nadmorskoj visini 1327 m.

Sa vrha Slemena se otvaraju lijepi vidici na: Risnjak, Snježnik, Guslicu, Slovenski Snežnik, Tresku, Mlični vrh, Velu i Mala Pliš, Kamenjak, greben Kičerinu te dosta vrhova Gorskog Kotara i sjevernog Velebita kao i na Kvarnerski zaljev i Učku.