Đeravica je druga po visini planina na Kosovu, na nadmorskoj visini od 2656 metara. Đeravica se nalazi u Distriktu Đakovica i nalazi se u blizini kosovske granice s Albanijom. Roditeljski raspon planine je planinski masiv Prokletije, od kojih je Đeravica drugi najviši vrh. Za razliku od ostalih planina u Prokletijama, kosovskim planinama nedostaje kamena vapnenačka struktura. U blizini vrhova planina nalaze se glacijalna jezera različite veličine, od kojih je najveće jezero Đeravica, podrijetlo rijeke Erenik koja teče kroz Kosovo. Planina je dio nacionalnog parka Bjeshket e Nemuna na Kosovu, a područje oko planine je također poznato po uzgoju kestena i divljih jagoda. Zuti Kamen, također poznat kao Guri i Kuq, šesti je najviši vrh na Kosovu, visok 2522 metra. Zuti Kamen se nalazi u okrugu Peć i nalazi se blizu kosovske granice s Crnom Gorom. Roditeljski raspon planine je planinski masiv Prokletije. Jezero Guri i Kuq nalazi se u blizini vrha planine i okruženo je velikim livadama.

U ovu grupu istaknutijih vrhova ubrajaju se: Maja e Ropës i Tromeđa.