Alagna Valsesia ili Gressoney mogu biti polazne točke od kojih se sa sustavom žičara stiže do Punte Indren, od koje započinje alpinistički uspon.

Iz Hrvatske treba voziti do Venecije i prije ulaska u grad skrenuti na autoput A4 u smjeru Milana. Kada se prođe Milano i dalje se slijedi autoput A4. Ako je za polaznu točku odabrano mjesto Alagna Valsesia, tada na križanju autputova A4 i A26 treba skrenuti na A26 i nastaviti vožnju u smjeru Gravellona Toce do izlaza Romagnano Ghemme. Na ovom izlazu treba napustiti autoput i nastaviti regionalnom cestom SS299 do Alagne Valsesi. U slučaju da je za polaznu točku odabrano mjesto Gressoney, u tom slučaju u mjestu La Mandriotta treba napusitit autoput A4 i prijeći na autoput A5 kojeg treba slijediti do Pont-Saint-Martina u kojem treba prijeći na cestu Via Via Gressoney koju treba slijediti do mjesta Via Gressoney.

Iz mjesta Alagna Valsesia treba koristiti skijaške žičare od kojih prva vozi do platoa Alagna Piana Lunga I i II a druga do platoa Passo dei Salati. Iz mjesta Gressoney treba koristiti žičare Gressoney-Trinite I i II koje voze do platoa Passo dei Salati. Nastavak uspona je jednak za obje opcije dolaska na spomenuti plato.

Korisno je znati da se od Passo dei Salatia, spuštajući se nekoliko minuta, može proći kroz Istituto Mosso, i stići do koliba: Rifugio Città di Vigevano i Rifugio Guglielmina. Za nastavak uspona na vrh Signalkuppe, postoje dvije opcije: prva je da se nastavi dalje sa žičarom Funifor Indren do platoa Punta Indren a druga je da se nastavi uspon po planinarskoj stazi bez korištenja spomenute žičare.

Ako se izabere za nastavak uspona bez korištenja žičare, tada treba krenuti prema dolaznoj stanici žičare koja dolazi iz mjesta Gressoneya, zatim skrenuti desno na strmu kamenitu planinarsku stazu, koja je osigurana fiksiranom brodskom užadi, i vodi malo gore-dolje do podnožja vrha Stolenberg (3202 m) kojeg treba obići s lijeve strane, ponovo nastaviti po osiguranm usponu sa fiksiranom brodskom užadi.

S ove točke vidljiva je stara stanica za dolazak u Punta Indren do koje se dolazi uzduž grebena preko velikih granitnih ploča i kratke mješovite padine. Od Punta Indrena, uspon se nastavlja zajedno za obje spomenute opcije, prema ledenjaku Indren, po uhodanoj planinarskoj stazi koja, koja je praktički ravna, i koja prelazi preko ledenjaka. Od ove točke uspon se može nastaviti po dvije različito položene planinarske staze: niska i visoka.

Ako se krene dalje po nisko položenoj planianrskoj stazi, treba nastaviti do kraja ledenjaka, prijeći preko kamenjara i nastaviti uspon oštro uzbrdo do kolibe Rifugio Città di Mantova, od koje je vidljiva koliba Gnifetti Hut.

Ako se izabere visoko položena planinarska staza, što ovisi o snježnim uvjetima i godišnjem dobu, laganiji je uspon. Kada se prijeđe zasnježeni dio planinarske staze, nastavlja se dalje po mješovitom terenu (zemlja, kamenje i snijeg), da bi nakon nekoliko zavoja stigli do podnožja kratkog osiguranog oštrijeg uspona na kojem fiksna brodska užad i olakšava penjanje. Kada se iziđe na vrh ovog oštrijeg uspona, s lijeve strane, u terenskoj depresiji, vidi se Rifugio Citta di Mantova, a desno gore Gnifetti Hut. U ovoj točki se priključuje na stazu koja dolazi od kolibe  Rifugio Città di Mantova, po kojoj se nastavlja lijevo prema kolibi Gnifetti. Za nastavak uspona treba oko 45 minuta hoda, najprije preko ledenjaka a zatim po ferati do spomenute kolibe.

U nastavku uspona od kolibe Gnifetti odmah se dolazi na područje ledenjaka i potrebno je koristit svu ledenjačku opremu. Na usponu preko ledenjaka najprije se prolazi sa zapadne strane vrh Piramide Vincent (4215 m), nastavlja se dalje po stazi koja često izgleda da tu, ispred nas, završava. Sa ovog dijela uspona lijepo se vidi vrh Balmenhorn (4167 m) i na njemu kip Krista od Vette. Vrlo je važno znati da, u slučaju potrebe zbog lošeg vremena ili na neki drugi način, na Balmenhornu postoji bivak Giordano Bivouac.

U nastavku uspona, s desne strane prolazi se pored vrha Corno Nero (4322 m) i nakon toga se nastavlja do široke visoravni Colle del Lys, koja se nalazi na pola puta između Capanna Gnifetti i Capanna Margherita koja se vidi s ove točke.

Na ovom mjestu se prolazi s lijeve strane vrha Ludwigshohe (4344 m), ako se isti želi posjetiti treba savladati samo 100 m nadmorske visine. U nastavku se ugažena staza malo spušta, jedno vrijeme vodi po položenom terenu, nakon toga skreće lijevo i nastavlja ravno uz padinu. Na kraju ovog drugog strmog uspona dolazi se na visoravan Colle Gnifetti.

Na spomenutoj visoravni treba skrenuti desno te nakon dosta oštrog i jako strmog uspona, stiže se do vrha Signalkuppe na kojem se nalazi koliba Regina Margherita.

S ovog vrha slijedi spust po gore opisanoj strmoj padini, do visoravni Colle Gnifetti. Na sredini ove visoravni je stup sa meteororloškim instrumentima, kod njega treba skrenuti lijevo i slijediti stazu uspona do skretanja za vrh Balmenhorn. Ova skretanja nisu označena pa ih treba odabrati po već uhodanoj prtini ili proizvoljno na način da se što manje gubi na nadmorskoj visini, da bi se stiglo do podnožja spomenutog vrha. Od podnožja istog, napravljena je mini ferata po kojoj se stiže do statue Isusa Krista ispod koje se na istom grebenu, nekoliko metara niže, treba spustiti po osiguranom putu, do bivka Giordano.

Nakon silaska sa ovog vrha, slijedi najprije manji spust do prijevoja sa kojeg započinje malo oštriji uspon na vrh Piramide Vincent. Ovaj vrh nije označen a sa njega se vraća do prijevoja po stazi uspona. Na prijevoju se skreće lijevo i nastavlja se dalje do križanja sa stazom uspona. Sa ovog križanja, na kojem treba skrenuti lijevo, a nakon skretanja slijedi spust po stazi koja malo zaobilazi planinarske domove Gnifetti i Città di Mantova da bi nakon prolaska potonjeg, nastavili po stazi uspona do Punte Indren, od koje slijedi spust žičarama koje su opisane u usponu, do mjesta Alagna Valsesia ili Gressoney.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

11 h 42 min

Visina polazišta:

3214 m

Visina odredišta:

3285 m

Minimalna visina:

3214 m

Maksimalna visina:

4671 m

Uk. vis. raz. uspona:

1884 m

Uk. vis. raz. silaska:

1813 m

Ukupna duljina:

15.4 km

Prosječni nagib:

26 %

Utrošak energije:

24711 kJ

Zahtjevnost staze:

Jako teška

Markacija staze:

Djelomična

Tip aktivnosti:

  • Alpinizam

Sezone:

  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila