Autocestu A1 treba napustiti na čvoru Šestanovac i kada se prođu naplatne kućice vožnju treba nastviti do Gornjih Brela. Na samom početku sela, kada se prođe Supermarket Studenac, treba skrenuti lijevo a nakon toga u prvu ulicu ponovo lijevo. Nakon drugog skretanja dolazi se na usku asfaltnu cestu koja vodi od Gornjih Brela do Bartulovića. Ova cesta samo mjestmično omogućava mimoilaženje. Ovu činjenicu treba prihvatiti i voziti oprezno.

Automobil treba parkirati kod prvih kuća u zaselku Bartulovići, a tu se nalazi i prvi smjerokaz BPP i vrha Šćirovac s naznačenim vremenima potrebnim za savladavanje uspona. Tu započinje i markacija i tu je početna točka ovog planinarskog izleta.

Planinaeska staza u prvom dijelu vodi uz suhozide Galijatova dolaca, kroz nisku makiju, da bi zatim krenula oštrije uzbrdo kroz visoku makiju, koja daje dobru hladovinu u vrućim danima. Na 900 m nadmorske visine, planinarska staza prolazi pored lokve Grljak (KT 19 BPP), koja je prirodni fenomen jer se voda sakuplja u većoj kamenici.

Nakon spomenute lokve planinarska staza kreće oštro uzbrdo po jugoistočnoj padini Bijele Kose, na lokaciji 990 m nadmorske visine, prolazi se pored kamenice Grčanica pored koje je i križanje na kojem se u ovaj smijer uspona ubada onaj koji dolazi iz zaselka Šute. Ova lokacija je veći kameniti prostor sa kojeg se pružaju lijepi vidici na Omišku Dinaru i Mosor.

U nastavku uspona planinarska staza nastavlja i dalje po jugoistočnoj padini Bijele Kose sve do kote 1475 m nadmorske visine na kojoj se nalazi spilja Pozjata (KT 18 BPP). Ovaj dio uspona ide djelomično kroz borovu šumu, djelomično po pašnjacima, a ostatak po otvorenoj kraškoj goleti. Staza je dobro označena i jednostavna za snalaženje.

Spilja Pozjata je prirodni fenomen s impresivnim ulazom i stalnim izvorom pitke vode koja je u minulim vremenima spašavala stočare i lovce koji su u njoj tražili zaklon od nevremena...

U nastavku, nakon spilje Pozjata, planinarska staza vodi gore-dolje do lokve (pojilišta) Kale. Pored lokve je planinarsko sklonište „Kale“ koje može poslužiti za prenoćište, jako je uredno i ne treba ga izbjegavati. Nakon spomenutog skloništa uspon vodi  oštro uzbrdo po otvorenom kamenjaru i biokovskoj goleti do vrha Šćirovac.

Vrh je označen hrpom kamenja, na jednom većem piše ime vrha i nadmorska visina. S vrha se pruža jako lijep pogled u svim smjerovima, a naročito je upečatljiv prema jugoistoku na sve vrhove Biokova. Žig je ugrađen u stijenu neposredno pored oznake vrha.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Željko Tomljenović ∙ 30. Travanj 2022

30.04.22. - (krenuli smo iz Bartulovića). Prvo, treba reći da PS Kale više ne postoji! Sad je tamo samo lokva. Drugo, kad se dođe na Grčanicu (stijena sa vodom) nije vidljiva nijedna markacija za Šćirovac bar 30-ak metara niti ima ploča koja pokazuje smjer, ali su vidljive markacije za Šute pa treba paziti da se ne krene krivo. Korisno je uzeti gpx trag. Iako je većim dijelom puta stara jasna markacije su jako blijede i slabo vidljive skoro pola puta. Na ploči piše 4 h, 4:30h je realnije vrijeme..

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

04 h 23 min

Visina polazišta:

338 m

Visina odredišta:

1608 m

Minimalna visina:

325 m

Maksimalna visina:

1608 m

Uk. vis. raz. uspona:

1393 m

Uk. vis. raz. silaska:

123 m

Ukupna duljina:

6.2 km

Prosječni nagib:

26 %

Utrošak energije:

9291 kJ

Zahtjevnost staze:

Jako teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila