Početna točka uspona je u Baškim Oštarijama, vodi po makadamskoj cesti do Stojanova vrela. Do ove točke vodi dobar makadamski put, pa se i do nje može stići automobilom.

Na ovom mjestu je i proširenje pogodno za parkiranje automobila. Tu se, na povećem kamenu, nalazi i prvi smjerokaz za Metlu.

U početku staza vodi šumskim putem do povećeg kamena, s desne strane puta, na kojem je novi smjerokaz za Metlu. Ista oznaka se nalazi i na bukvi, pa je ovu točku teško promašiti. Staza ovdje skreće u visoku bukovu šumu, potom izlazi na travnati proplanak i prelazi ga. Zatim njegovim desnim rubom, ide oštrije uz brdo, ponovo ulazi u visoku bukovu šumu, prolazi je i izlazi na travnati hrbat, pa po njemu ravno do vrha.

Vrh je označen gomilom kamenja. Pored ove gomile je i jedan kamen živac na kojem je natpis imena vrha, s istaknutom nadmorskom visinom.

Na tom kamenu je ugrađen i žig.

Vrh je gol pa s njega puca pogled u svim smjerovima.

Posebno je lijep pogled prema: Ljubičkom Brdu, Kizi i Bačić kuku.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

01 h 25 min

Visina polazišta:

937 m

Visina odredišta:

1291 m

Minimalna visina:

936 m

Maksimalna visina:

1291 m

Uk. vis. raz. uspona:

401 m

Uk. vis. raz. silaska:

47 m

Ukupna duljina:

3.5 km

Prosječni nagib:

23 %

Utrošak energije:

3016 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila