Početna točka uspona je PK Mance, odnosno ispred restorana "Planinski Raj". Tu treba parkirati automobil.

Od ove točke treba se ići na zapad do križanja s makadamskom cestom s lijeve strane. Tu treba skrenuti lijevo na makadamsku cestu i slijediti je sve do izlaska na Matić Poljanu. Kod spomenika treba skrenuti lijevo i nastaviti do lovačke čeke s lijeve strane. Tu staza skreće lijevo u šumu, počinje se lagano uspinjati makadamskom cesticom po kojoj za oko 40' stiže na prijevoj Janjčaricu.

Tridesetak metara desno iznad prijevoja, na maloj zaravni, nalazi se planinarska kuća. S Janjčarice treba se spustiti slijdeći markacije ili prilaznom makadamskom cestom na Vrbovsku poljanu, do spoja sa makadamskom cestom Begovo Razdolje-Jasenak. Tom cestom treba ići desno u šumu još oko 1 km.

Na prvom križanju je smjerokaz za kraći i duži uspon na vrh Kulu. Kraći uspon vodi jako oštro uzbrdo i može biti neugodan ako se izlet izvodi po mokroj ili zasnježenoj stazi. Na kraju ove oštre dionice, staza izlazi na travnati greben pa po njenu preko prvog manjeg do najvišeg vrha masiva Bjelolasica, koji se zove Kula.

Na prethodno spomenutom križanju, ako se izabere lakši uspon, treba nastaviti cestom oko 1 km od raskrižja na kojem cestu siječe dionica KPP-a Samarske stijene-Bjelolasica. Lakše se uoči markacija desno prema Samarskim stijenama. Kada se pronađe markacija, kod nje treba skrenuti lijevo po šumskoj cesti koju markacija ponovo napušta za oko 5 minuta, a staza nastavlja oštro uzbrdo u zavojima sve do pod sami greben Bjelolasice, a tu je izgrađeno PS "Jakob Mihelčić" (1460 m).

Od skloništa travnjakom ima još 3' uspona do Kulskih njivica, odnosno hrpta Bjelolasice. Odatle lijevo po travnatom hrptu sa lijepim vidicima, do Kule još 15'.

Kula (1534 m) je najviši vrh Bjelolasice, ujedno i najviši vrh Gorskog kotara. Zahvaljujući travnatom vršnom hrptu i osamljenom položaju, s njega se šire prekrasni vidici na sve strane, zbog čega je on, bez sumnje, jedan od najljepših vidikovaca u Hrvatskoj.

Sam najviši vrh nalazi se na samome rubu vršnog hrpta, kao zadnji u nizu brojnih travnatih vršaka.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Željko Žigić ∙ 2. Svibanj 2021

Težim usponom meni je trebalo 30 minuta do vrha grebena - 3/4 puta po blatu, stijenama i užasno iritantnim mirisom medvjeđeg luka, ostalih 1/4 puta je bio snijeg mjestimice do koljena. Preporuka je ići težim putem, odmah na vrhu doći do vrha Kula (uzeti žig, sliku) i zatim se spustiti do skloništa J. Mihelčić, Nakon odmora Braninim putem dolje treba cca 40 minuta do onog križanja lakši/teži. Meni je do vrha trebalo 3h 22 minute - puno vremena se gubilo kad se s makadama od Jančarice skreće u šumu. Šumarija je traktorima razrovala sve, usjeci od kuma su po metar dubok, prepuni su mulja i blata. Gore pri vrhu te šume gdje se opet ide na makadam je prepuno trupaca razbacanih točno na samu stazu pa se jako puno vremena gubi na traženje obilaznog puta kroz granje.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

02 h 47 min

Visina polazišta:

1063 m

Visina odredišta:

1525 m

Minimalna visina:

1027 m

Maksimalna visina:

1525 m

Uk. vis. raz. uspona:

653 m

Uk. vis. raz. silaska:

192 m

Ukupna duljina:

10.6 km

Prosječni nagib:

12 %

Utrošak energije:

5878 kJ

Zahtjevnost staze:

Teža

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila