Borci su selo koje se nalazi na prijevoju kada se vozi iz Konjica za Boračko Jezero. Smjerokaz za uspon na Crno Polje je s desne strane uske asfaltne ceste. Tu se skreće na makadamsku cestu koja je prohodna za terenska vozila do Crnog Polja (1320 m).

Ako se želi izbjeći uspon svojim automobilom može se angažirati lokalna agencija koja radi tu uslugu za 100 KM. Dužina ove makadamske ceste do Crnog Polja je 9,9 km i može se prijeći za 2 sata. Na području Crnog Polja je kraj makadamske ceste a tu je i proširenje na kojem se može parkirati automobil. Kod ovog makadamskog uspona na svim križanjima treba skrenuti desno. Početni dio makadamske ceste je nekadašnja prometnica koja je Konjic spajala s Mostarom preko visoravni Rujišta.

Na proširenju u Crnom polju je i oznaka minski sumnjivog područja pa prvih nekoliko stotina metara staze treba striktno ići po njoj i ne skretati u šumu. Staza je dobro označena i sigurna za planinarenje. U nastavku planinarski put vodi kroz bukovu šumu koja je djelomično grmolika a djelomično visoka. Mjetimično staza je dobro zarasla i traži radnu akciju. Na njoj ima dosta prevrnutih stabala koja povremeno otežavaju napredovanje.

Napuštanjem područja bukove šume, izlazi se na čistinu s rijetkom šumom crnog bora i munike a pejsaži koji se otvaraju pred očima imaju rajska obilježja. Ova staza se spaja na onu koja dolazi iz smjera Rujišta 1,5 km prije PS Jezerce.

Od ovog križanja obje staze vode do planinarskog skloniša do kojeg se stiže za 20-tak minuta. Ovo planinarsko sklonište se nalazi na 1650 m.n.m, a izgrađeno je ispod vrha Taraš. U neposrednoj blizini je jezerce sa pitkom vodom, pa se čini da je po njemu i dobilo ime.

Dalje staza nastavlja do križanja sa stazom koja dolazi iz doline Tisovica. Ovo križanje se nalazi neposredno iznad PD Vrutak i na njemu treba skrenuti lijevo. Nakon toga slijedi uspon djelomično po siparu, do izlaska na greben ispod vrha Otiš.

Od ove točke slijedi oštriji uspon, djelomično osiguran sajilama, do izlaska na prijevoj (2000 m) između Otiša i Zelene glave. Sa prijevoja između Otiša i Zelene glave pruža se lijep pogled na okolne planine.

Uspon na najveći vrh Prenja, Zelenu glavu, sa sedla vodi obilježenim, ali eksponiranim terenom, koji traži maksimalnu koncentraciju. Vrh Prenja, kota Zelena glava, otvara spektakularni pogled na markantne dijelove planine: dolinu Tisovice, greben Vjetrenih brda, na Lupoglav i dalje, na sve strane svijeta. Na Čvrsnicu, Vran planinu, Vranicu, Bjelašnicu, Treskavicu, Maglić, Velež i Čabulju.

Povratkom sa vrha Zelena glava obično se izvodi uspon na susjedni vrh Otiš pa je tako napravljeno i u ovom planinarskom izletu. Uspon na Otiš (2096) je lagan i tehnički nezahtjevan ali se sa njega pruža najljepši pogled na susjednu Zelenu glavu kao i na dolinu Tisovica, pa je vrijedan ovog napora.

S vrha se treba vratiti do PS Jezerce.

Nakon toga slijedi kraći, lagan spust do ispod Osobca (2026 m). U nastavku spust ide po neugodnom siparu, u zavojima, do Skoka (1463 m). Nakon toga slijedi oštar spust u zavojima kroz visoku bukovu šumu do izlaska na šumsku cestu, pa po njoj do križanja s makadamskom cestom na području Rakova Laza.

Izlaskom na makadamsku cestu slijedi lagano pješačenje od 1,5 km do parkirališta kod pilane, odnosno završne točke ovog izleta. Ovaj izlet se može izvesti u jednom danu ako se koristi prijevoz do Crnog Polja.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

09 h 07 min

Visina polazišta:

688 m

Visina odredišta:

553 m

Minimalna visina:

549 m

Maksimalna visina:

2108 m

Uk. vis. raz. uspona:

1914 m

Uk. vis. raz. silaska:

2050 m

Ukupna duljina:

31.3 km

Prosječni nagib:

12 %

Utrošak energije:

19271 kJ

Zahtjevnost staze:

Jako teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila