Početna točka planinarenja je kod Velebitskog botaničkog vrta. Ovdje treba parkirati automobil. Za cijeli ovaj izlet potrebna su dva automobila; jedan se ostavi na odredištu, a drugim se doveze do početne točke.

Prijevoz je moguće organizirati i s čuvarima NP „Sjeverni Velebit“. Ovakva usluga se može naručiti kod njih. U protivnom, treba prespavati u PD Alan (mogućnost spavanja i prehrane), pa sutra natrag do PD Zavižan ili obrnuto.

Hodanje počinje na Zavižanskoj cesti i po njoj treba prijeći 1.4 km do početka Premužićeve staze.

Početak staze je označen drvenom tablom s istaknutim smjerokazom. Premužićeva staza je građena, komforna za planinarenje i jednostavna za snalaženje. Prohodna je cijelu godinu, iako je NP zatvara tokom visokih snježnih padalina.

Od početka staze do skretanja na Gromovaču treba hodati 4.2 km. Od smjerokaza za Gromovaču do vrha ima 240 m dužine i 70 m visinske razlike. Uspon je oštar, po kamenjaru i kroz klekovinu, ali je kratak i nije posebno naporan. Vrh je označen na kamenu natpisom imena i istaknutom nadmorskom visinom. Žig je ugrađen u kamen u neposrednoj blizini vrha. Gromovača je najviši vrh Rožanskih kukova i pruža nezaboravan pogled na taj kameni labirint. Lijep je pogled i prema moru kao i prema PD Zavižan.

Od smjerokaza za Gromovaču treba ići Premužićevom stazom još 2.4 km i tu skrenuti desno prema Crikveni. Crikvena je kameniti vrh visinske razlike 30 m u odnosu na stazu. Uspon nije zahtjevan, a može biti opasan i neizvediv ako je kamenje mokro ili zaleđeno. Vrh je označen natpisom s imenom vrha. Žig se nalazi na početku uspona. Vidik s vrha je otvoren u svim smjerovima i nezaboravan kao i svi drugi sa Sjevernog Velebita.

Poslije Crikvene, staza se oštrije spušta, ulazi u visoku bukovu šumu, da bi u podnožju Saravskog vrha izišla na travnatu zaravan. Nakon nje, ponovo ulazi u bukovu šumu sve do PD Alan. Povremeno se ukazuju nezaboravni vidici, na proplancima, prema moru i otocima.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

04 h 06 min

Visina polazišta:

1417 m

Visina odredišta:

1344 m

Minimalna visina:

1344 m

Maksimalna visina:

1669 m

Uk. vis. raz. uspona:

1947 m

Uk. vis. raz. silaska:

2020 m

Ukupna duljina:

14.7 km

Prosječni nagib:

31 %

Utrošak energije:

8668 kcal

Zahtjevnost staze:

Teža

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila