Polazna točka za ovaj planinarski izlet je travnata visoravan Bunovac. Tu treba parkirati automobil. Do ove visoravni dolazi se jako jednostavno. Ako se dolazi autocestom Zagreb-Split, istu treba napustiti na izlazu za Sveti Rok. Nakon prolaska naplatnih kućica dolazi se na staru cestu Gospić-Gračac i tu treba skrenuti u smjeru Gospića i voziti do sela Raduč u koje se nalazi smjerokaz za skretanje prema visoravni Bunovac. Kada se skrene sa glavne vožnja se nastavlja makadamskom cestom sve do spomenute visoravni. Na visoravan se može doći svim vrstama automobila ali je poželjno da se koristi terensko vozilo.

Od travnate visoravni Bunovc, planinarska staza najprije vodi po travnjaku do ulaska u visoku bukovu šumu, u kojoj započinje dosta oštar uspon, najprije kroz nju, zatim kroz klekovinu, do travnate Cesarove doline. Planinarska staza presijeca spomenutu dolinu i kod ostataka Malovanskih stanova zakreće lijevo, ponovo nastavlja kroz klekovinu sve dok ne dođe na križanje sa Velebitskom grebenskom stazom.

U ovoj točki je križanje planinarskih putova (lijevo prema Svetom Brdu, desno prema Vaganskom vrhu), na kojem treba skrenuti desno. Planinarska staza nakon skretanja ponovo vodi kroz klekovinu, gubi 40-tak metara dosegnute nadmorske visine, prolazi po sjevernom obronku vrha Brundo.

Na kamneu grebenske plananinarske staze je označeno skretanje za uspon na vrh Brundo. Prvi dio uspona vodi kroz prosječenu klekovinu, do izlaska na manji greben s istočne strane ovog vrha. Na tom grebenu je i smjerokaz koji upućuje na skretanje desno za vrh Brundo i nastavak ravno za vrh Liburnija.

U ovom planinarskom izletu posjećena su oba vrha s tim da se na spomenutom grebenu najprije nastavilo ravno prema vrhu Liburnija. Planinarska staza najprije vodi po travnatom busenju, gubi malo na nadmorskoj visini a nakon toga započinje se uspinjati kroz klekovinu i djelomično kameniti teren, do izlaska na sami vrh. Ovaj vrh je dio Pakleničke planinarske obilaznice pa se na njemu nalazi planinarski žig i metalni tuljac s upisnom knjogom posjetitelja.

Sa ovog vrha se treba vratiti po stazi uspona do dolaska na pethodno spominjani greben i smjerokaz na njemu. Na tom grebenu sada treba skrenuti lijevo i za 10-tak minuta uspona, koji najprije vodi kroz klekovinu, zatim obilazi nekoliko lako savladavljiv uspona po kamenjaru i prije samog vrha po travnatoj zaravni koja i dominira na njemu. Na vrhu se nalazi metalni tuljac sa upisnom knjigom a sam vrh je obilježen hrpom kamenja.

U nastavku ovog planinarskog izleza, sa ovog vrha se treba vratiti na Velebitsku grebensku stazu i nastaviti uspon prema Vaganskom vrhu. Planinarska staza se ponovo počinje lagano uspinjati i neposredno ispod vršnog grebena na ovu stazu se priključuje "Lipa staza", nakon čega slijedi malo oštriji uspon po travnatoj goleti na sam vrh.

Vaganski vrh je malo neobičan. Travnat je, a veličina mu je kao nogometno igralište. Oznaka vrha u prošlosti je više puta mijenjala lokaciju. Vrh je označen gomilom kamenja u koju je ugrađen drveni križ, na kojem je istaknuto ime vrha i nadmorska visina a sa stražnje strane se nalazi raspelo. Nekada je tu bio samo zapiknut drveni križ dok je na jednoj većoj kamenoj ploči natpis s imenom vrha i nadmorskom visinom. Planinarski metalni žig se nalazi pored oznake vrha. U neposrednoj blizini žiga je i metalni tuljac u kojem se nalazi upisna knjga. Ovi natpisi, žig i upisna knjiga su i dalje ostali na svojim tradicionalnim mjestima.

Ovaj planinarski izlet je koncipiran tako da se sa Vaganskog vrha vrati nazad u Bunovac bez ponovnog posjeta vrhovima Brundo i Liburnija, po usponskoj planinarskoj stazi.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

05 h 46 min

Visina polazišta:

1225 m

Visina odredišta:

1252 m

Minimalna visina:

1213 m

Maksimalna visina:

1744 m

Uk. vis. raz. uspona:

1057 m

Uk. vis. raz. silaska:

1031 m

Ukupna duljina:

11.2 km

Prosječni nagib:

18 %

Utrošak energije:

12210 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Odlična

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila