Polazna točka za ovaj planinarski izlet je travnata visoravan Bunovac. Tu treba parkirati automobil. Do ove visoravni se dolazi jako jednostavno. Ako se dolazi autocestom Zagreb-Split, istu treba napustiti na izlazu za Sveti Rok. Nakon prolaska naplatnih kućica dolazi se na staru cestu Gospić-Gračac i tu treba skrenuti u smjeru Gospića i voziti do sela Raduč u koje se nalazi smjerokaz za skretanje prema visoravni Bunovac. Kada se skrene sa glavne ceste vožnja se nastavlja makadamskom cestom sve do spomenute visoravni. Na visoravan se može doći svim vrstama automobila ali je poželjno da se koristi terensko vozilo.

Od travnate visoravni Bunovc planinarska staza najprije vodi po travnjaku do ulaska u visoku bukovu šumu, u kojoj započinje dosta oštar uspon, najprije kroz nju, zatim kroz klekovinu, do travnate Cesarove doline. Planinarska staza presijeca spomenutu dolinu i kod ostataka Malovanskih stanova zakreće lijevo, ponovo nastavlja kroz klekovinu sve dok ne dođe na križanje sa Velebitskom grebenskom stazom.

U ovoj točki je križanje planinarskih putova (lijevo prema Svetom Brdu, desno prema Vaganskom vrhu), na kojem treba skrenuti desno. Planinarska staza nakon skretanja ponovo vodi kroz klekovinu, gubi 40-tak metara dosegnute nadmorske visine, prolazi po sjevernom obronku vrhova Brundo i Liburnija na kojem se ponovo počinje uspinjati i neposredno ispod vršnog grebena na ovu stazu se priključuje "Lipa staza", nakon čega slijedi malo oštriji uspon po travnatoj goleti na sam vrh.

Vaganski vrh je malo neobičan. Travnat je, a veličina mu je kao nogometno igralište. Oznaka vrha u prošlosti je više puta mijenjala lokaciju. Cijeli grebenski put vodi po dobro održavanom i označenom terenu, stoga je ležeran za pješačenje i jednostavan za snalaženje. Vidici s vrha su neometani u svim smjerovima.

Vrh je označen gomilom kamenja u koju je zataknut drveni križ, a na jednoj većoj kamenoj ploči je natpis s imenom vrha i nadmorskom visinom. Planinarski metalni žig se nalazi pored oznake vrha. U neposrednoj blizini žiga je i metalni tuljac u kojem se nalazi upisna knjga.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

01 h 59 min

Visina polazišta:

1236 m

Visina odredišta:

1746 m

Minimalna visina:

1221 m

Maksimalna visina:

1749 m

Uk. vis. raz. uspona:

896 m

Uk. vis. raz. silaska:

385 m

Ukupna duljina:

4.5 km

Prosječni nagib:

33 %

Utrošak energije:

4215 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Ne postoji

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila