Iz Gospića treba voziti u smjeru Karlobaga državnom cestom D25. Nakon 9,4 km stiže se do raskrižja za Rizvanušu na kojem treba napustiti cestu D25, i skrenuti lijevo na usku asfaltiranu cestu, pa po njoj proći kroz selo Rizvanušu. Približno 2 km od raskrižja s cestom D25, prestaje asfaltna cesta, a tu je i kraj sela. Vožnju treba nastaviti makadamskom cestom, i na prva dva križanja sa drugim makadamskim cestama skrenuti desno a na zadnjem, koje se nalazi neposredno prije prijevoja sa kojeg se spušta u Jelovu ruju, na kojem treba skrenuti lijevo. Neposredno iznad Jelove ruje, desno se odvaja makadamska cesta za Panos, pa i na tom križanju treba skrenuti lijevo. Kada se spusti do okretišta kamiona, s desne strane, 200-tinjak metara dalje je zarušena nekadašnja planinarska kuća Jelova Ruja, koja je i početna točka ovog kružnog planinarskog obilaska (trag prilaza od Gospića do Jelove Ruje se nalazi u prilogu s gpx tragom uspona kao i na google karti). Na ostacima fasade spomenute planinarske kuće, nalazi se smjerokaz uspona prema Debelom Kuku.

Neposredno nakon parkiranog automobila, planinarska staza vodi lijevo kroz visoku bukovu šumu, do križanja sa makadamskom cestom. Na ovom križanju treba skrenuti lijevo na makadamsku cestu, i slijediti je do smjerokaze desno, na kojem treba napustiti spomenutu makadamsku cestu, i skrenuti desno u visoku bukovu šumu, kroz koju se nastavlja uspon po malo zahtjevnijoj planinarskoj stazi, zbog dosta prevrnutih stabala koja treba preskakati ili obilaziti. Nakon ovog dijela, planinarska staza ponovo izlazi na makadamsku cestu, slijedi je za kratko i ponovo skreće s nje lijevo. Nakon skretanje slijedi malo zahtjevniji uspon po kamenjaru, kroz visoku bukovu šumu, na kojem se obilazi nekoliko većih vrtača.

Kada se prođe spomenuti dio uspona, planinarska staza ulazi u visoku bukovu šumu, dobro je položena i udobnu za hodanje, i vodi sve do križanja s planinarskom stazom koja dolazi od strane Tatekovog skloništa.

Na ovom križanju planinarskih staza, treba skrenuti desno, i u dosta oštrom usponu nastaviti do vrha Debeli Kuk.

S ovog vrha, treba se vratiti do prethodno spomenutog križanja, na kojem sada treba skrenuti desno i spustiti se do livade, na kojoj se nalazi križanje planinarskih staza. Na ovom križanju treba odabrati smjer prema Visovači.

Nakon skretanje slijedi dosta starm spust do Trošeljeve Dulibe, u kojoj se lijevo odvaja staza za Visovaču a desno se nastavlja uspon uz sjeverozapadnu stranu Lipove glavice do Barića dolaca.

U nastavku uspona, nakon prolaska Barića dolaca, planinarska staza vodi malo oštrije uzbrdo,  po kamenitom terenu, a nakon njega slijedi spust u Šarića duplje. Nakon prolaska Šarića duple, planinarska staza ponovo vodi dosta oštro uzbrdo, izlazi na golet prošaranu niskim raslinjem, sa koje se ponovo spušta i gubi na dosegnutoj nadmorskoj visini, da bi nakon toga, u nekoliko najprije dosta široko postavljenih serpentina, nastavila izuzetno oštro uzbrdo, sve do izlaska na makadamsku cestu, koja vodi za vrh Panos. Izlaskom na spomenutu makadamsku cestu, treba skrenuti lijevo i nakon nekoliko stotina metara stiže se na vrh Panos. S ovog vrh se treba vratiti po makadamskoj cesti, koja u dvije kreće prikrate, vodi sve do početne točke ovog planinarskog izleta u Jelovoj Ruji.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

05 h 36 min

Visina polazišta:

981 m

Visina odredišta:

1002 m

Minimalna visina:

872 m

Maksimalna visina:

1305 m

Uk. vis. raz. uspona:

1086 m

Uk. vis. raz. silaska:

1065 m

Ukupna duljina:

13.6 km

Prosječni nagib:

17 %

Utrošak energije:

11831 kJ

Zahtjevnost staze:

Jako teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila