Gljev je selo podno Kamešnice koje je udaljeno 14 km od Sinja. S obzirom da se nalazi na nešto većoj nadmorskoj visini nego većina mjesta u bivšoj Cetinskoj krajini, poznato je po dobrim krumpirima i odličnom luku. Ovo selo je postalo popularno u sinjskoj krajini po svojim maškarama „Didi sa Kamešnice“ koje svake godine oduševljavaju svojim posebnim scenskim nastupima.

Iz Gljeva kreću dvije izuzetne planinarske staze: prva vodi prema Kurtegića Docu i druga do vrha Glavaš, koja je i predmet ovog planinarskog izleta. Pristup početnoj točki uspona je isključivo automobilima.

Ako se iz Sinja krene za Livno preko prijevoja Vaganj, onda nakon prolaska sela Glavice i Obrovc Sinjski, Treba skrenuti na prvu asfaltnu cestu desno, koja vodi za selo Gljev. Prije dolaska u selo, na račvanju asfaltnih cesta, nalazi se planinarski smjerokaz na kojem treba nastaviti ravno ako se ide u smjeru Glavaša odnosno skrenuti lijevo ako se ide u smjeru Kurtegića doca.

Ako se radi kružna tura, u tom slučaju treba parkirati automobil na ovom mjestu jer se u konačnici tu ponovo sastaju planinarske staze. Druga, kraća opcija je da se na povratku iz zaselka Maleši po putovima koji spajaju zaselke, jednostavno vrati po nemarkiranoj stazi na početnu točku izleta.

U ovom planinarskom izletu je izabran uspon iz zaselka Gulići prema vrhu Glavaš i dalje po grebenu do Kutragića doca iz kojeg se vraća nazad u zaselak Maleši. Obzirom da u zaselku Gulići nema dovoljno sigurnog mjesta za parkiranje automobila, isti se može parkirati na većoj livadi pored viseće trafostanice, neposredno prije dolaska u spomenuti zaselak.

Prvi vrh na ovoj kružnoj turi je Glavaš. Za uspon do njega treba oko 2 h laganog planinarskog hoda. Planinarska staza najprije vodi kroz Ledenu dragu i nastavlja dalje malo oštrije uzbrdo po izohipsi Debele glavice do izvora pitke vode, Velika i Mala Čatrnja, koji nikad ne presušuju, što je važno za ljetni period. Ova dva izvora su u neposrednoj blizini jedan drugoga i nalaze se poprilici na pola uspona do Glavaša. Ovaj dio uspona je jako zahvalan za hodanje, jer u najvećem dijelu vodi po hladovini, koju daje visoka makija, što za ljetnih i toplijih dana, predstavlja ugodu za hodanje.

U nastavku uspona planinarska staza vodi preko Presla i njegovog grebena, koji omogućava prekrasne vidike i za nešto malo više od 1h stiže se na vrh Glavaš.

S vrha Glavaša pruža se vidik na Svilaju, Peručko jezero, Sinj, cijelo Sinjsko polje, Mosor, Biokovo i do vrhova Kamešnice na drugoj strani. Lijep je vidik na Blaca i planinarsku kuću u Donjim Koritima.

Vrh je označen velikim drvenim križem i natpisom imena i nadmorske visine vrha na većem kamenu. Planinarski žig se nalazi na istom kamnu.

Sa prijevoja podno Glavaša vodi markirana planinarska staza preko Elekovog Krča, prema PS Bunarić. Prije PS Bunarić, podno Blizničkog Briga, dolazi se na križanje planinarskih putova.

Onaj tko voli planinariti preko grebena doći će na svoje ako na spomenutom križanju skrene markiranom stazom na Bliznički brig (1690 m), a uspon dalje vodi do Garjate (1773 m), sa koje se Kamešnica vidi u svoj svojoj dužini. Nakon Garjate za manje od pola sata hoda stiže se do Burnjače (1770 m), sa koje se grebenom spušta u Kurtegića dolac, u kojem se nalazi PS „Eduard - Edo Retelj“ na nadmorskoj visini od 1450 m.

Kurtagića dolac je jedna od najljepših udolina na planini Kamešnica. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1460 metara između vrhova Planinica (1612 m), Kolebajka (1535 m) i Trovrsi (1645 m) te je jedino otvoren uskim grlom prema sjeveroistoku što ga čini čarobno skrivenim. Planinska livada (dolac) dugačka je oko 350 metara a široka oko 150 metara. Okružena je uglavnom gustom bukovom i miješano bukovom i jelovom šumom.

Iz Kurtegića Dolca markirana planinarska staza preko Strmice i Garišta vodi nazad u Gljev, u kojem završava ova prekrasna planinarska tura. Za ovaj planinarski izlet se može reći da je jedan od ljepših na predjelu Kamešnice. Prije odluke za njegovu realizaciju treba biti svjestan njegove zahtjevnosti, stoga se može preporučiti onima koji su svjesni svojih mogućnosti. Kao što se vidi mogućnosti planinarenja na Kamešnici su zaista velike i nude svakome po nešto.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

08 h 44 min

Visina polazišta:

488 m

Visina odredišta:

474 m

Minimalna visina:

474 m

Maksimalna visina:

1773 m

Uk. vis. raz. uspona:

1673 m

Uk. vis. raz. silaska:

1687 m

Ukupna duljina:

21.2 km

Prosječni nagib:

16 %

Utrošak energije:

18463 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila