U Zermattu treba kupiti kartu za žičaru koja vozi do Klein Matterhorna. Cijena povratne karte je 100 SFr. Prva žičara vozi do vrha Trockener Steg. Tu treba prijeći na gondolu koja vozi do ispod vrha Klein Matterhorna. Nakon prolaska kroz tunel, dolazi se do Breithornovog platoa. Smjer kretanja s ovog platoa je: zadnja stanica žičare pod Klein Matterhorn (3829 m), vrh Breithorn (4164 m) , spust na sedlo (4080 m), uspon na Srednji Breithorn-ov vrh (4159 m), produžetak po grebenu oko 500 m ili povratak na sedlo, te spust i povratak kružnim smjerom do pod Kleine-Materhorn-a (3820 m).

Uspon na Breithorn traje oko 2 sata. To je uspon od 400 m nadmorske visine. Prvi dio uspona od 1 km je ravan uz blagi spust, do Braithornovog platoa (prolaza), a zatim se penje sve strmije, u navezu po snježno ledenom brdu nagiba 35°- 45°. Pri usponu potrebno je paziti na moguće ledenjačke pukotine, te pri samom vrhu na podsklizavanje ili odronjavanje snježnog sloja na sjevernu stranu ili bilo koju stranu.

S vrha Brethorna pruža se jedinstven i nezaboravan pogled na kraljeve Alpa poput Mont Blanca, Matterhorna, Liscama, lanca Monte Rosa te vrhove Castor i Pollux.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

02 h 02 min

Visina polazišta:

3812 m

Visina odredišta:

4164 m

Minimalna visina:

3779 m

Maksimalna visina:

4154 m

Uk. vis. raz. uspona:

392 m

Uk. vis. raz. silaska:

50 m

Ukupna duljina:

3.2 km

Prosječni nagib:

15 %

Utrošak energije:

4310 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Ne postoji

Tip aktivnosti:

  • Alpinizam

Sezone:

  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila