Ovaj izlet započinje kod planinarske kuće pod svetim Jurom kod koje postoji mogućnost parkiranja više automobila. Kuća se nalazi uz biokovsku cestu, ispod samog vrha Sv. Jure. Izgrađena je prilikom gradnje TV odašiljača na Sv. Juri, a za planinare je otvorena 1983. godine. Kućom upravlja HPD „Biokovo“ iz Makarske.

Planinarska staza na samom početku vodi asfaltnom cestom (350 m) do smjerokaza, gdje skreće lijevo i spušta se u manju vrtaču, izlazi iz nje, i dalje po grebenu do male kapelice Svetog Petra. Od ove kapelice nastavak uspona je moguć po dva smjera: Prvi smjer koji je markiran, nastavlja građenom planinarskom stazom do križanja sa građenom stazom koja dolazi od planinarskog doma Vošac. Na ovom križanju treba skrenuti desno i nastaviti do planinarske kuće "Slobodan Ravlić".

Drugi smjer vodi po grebenu nemarkiranom stazom i skraćuje dužinu puta za 700 m. Iako, nemarkirana klasičnim markacijama, staza je obilježena sa malim kamenim piramidama, pravilno postavljene po vrhovima i nije teško za snalaženje. Ova staza preporučuje samo za lijepa vremena uz dobru vidljivost, nikako po magli ili po snijegu. Ovaj dio staze je lijep i zanimljiv jer stalno vodi od vrha do vrha, a vidici otvoreni na sve strane. Ovaj smijer se spaja na prvi kod planinarske kuće "Slobodan Ravlić" na Lokvi.

Planinarska kuća »Slobodan Ravlić« na Lokvi zidana je prizemnica. Poznata je kao nekadašnja lugarnica na Lokvi, a naziv nosi po makarskom planinaru „Slobodan Ravlić“ koji je 1981. stradao u snježnoj mećavi na Biokovu. Kapacitet kuće je 20 ležaja, ima pitku vodu iz cisterne smještene unutar kuće i vanjsku pumpu, koja ovog puta nije radila. Kuća je otvorena po dogovoru. U blizini kuće, oko 15 minuta od nje, nalazi se jama s vječnim ledom iz koje su seljaci nekoć vadili led za turističke potrebe i nosili ga u Makarsku. Isto tako, ispred kuće je ozidani bunar – lokva sa vodom, po kojem je ovaj lokalitet i dobio ime. Nekoć je služila kao pojilo za domaće životinje, a danas služi za napajanje divljači. Ispred pl. kuće postavljen je stup sa smjerokazima. Postoje različite mogućnosti i kombinacije planinarskih putova.

Kod ove planinarske kuće napušta se staza BPP (Biokovskog Planinarskog Puta), i  skreće lijevo. Staza dalje vodi gore-dolje zaobilazeći vrtače, a nakon toga dolazi u visoku borovu šumu i izlazi na kameniti grben pa po njemu s kamena na kamen do samog vrha.

Ovaj uspon ne savladava veliku nadmorsku visinu, ali je dosta naporan jer stalno gubi i dobiva nadmorsku visinu, a u većini ide kraškom goleti. Vršna točka je označena na kamenu s imenom vrha i oznakom nadmorske visine. U neposrednoj blizini ovog kamena nalazi se i drugi kamen u koji je ugrađen žig, a na kamenu svježim crvenim slovima i piše ŽIG. Pet minuta od vrha nalazi se vidikovac koji pruža nezaboravan pogled na grad Makarsku i Makarsku rivijeru.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

02 h 40 min

Visina polazišta:

1582 m

Visina odredišta:

1460 m

Minimalna visina:

1338 m

Maksimalna visina:

1605 m

Uk. vis. raz. uspona:

448 m

Uk. vis. raz. silaska:

570 m

Ukupna duljina:

6.2 km

Prosječni nagib:

18 %

Utrošak energije:

5663 kJ

Zahtjevnost staze:

Teža

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila