Autocestu A2 Zagreb-Macelj treba napustiti na čvoru Zabok. Nakon prolaska naplatnih kućica, vožnju treba nastaviti brzom cestom do mjesta Poznanovec. Kada se prođe spomenuto mjesto, treba skrenuti lijevo na cestu 2168 i slijediti je do sela Mace u kojem treba skrenuti na cestu 2128 koja vodi do centra mjesta Lobor. Pored kružnog toka u spomenutom mjestu, treba parkirati automobil (mjesta ima dovoljno), jer je to početna točka ovog planinarskog izleta.

Od parkirališta treba krenuti ulicom Antuna Gustava Matoša u smjeru crkve Majke Božje Gorske. Na Y račvanju asfaltnih cesta, na kojem je lijevo označen smjer Stepinčev i Majka Božje Gorske put, a desno ulicom Tome Martinuša planinarskom markacija, na ovom križanju se treba skrenuti lijevo i nastaviti uspon po Stepinčevom putu.

Ovaj dio uspona odvija se po asfaltnoj cesti do prvog oštrog lijevog zavoja, na kojem se s desne strane nalazi tabla i smjerokaz Stepinčev put, na tom mjestu treba skrenuti desno na makadamsku cestu i uspon nastaviti dalje po njoj.

Treba napomenuti, da na ovom dijelu uspona, nema standardnih planinarski markacija. Nakon skretanja na makadamsku cestu uspon se nastavlja po njoj do križanja s drugom makadamskom cestom koja nosi ime „Put Oštrca“, na koji treba skrenuti lijevo i nastaviti dalje po njemu. Ovaj dio uspona markiran je kao pješačka (planinarska) i biciklistička staza.

Malo prije dolaska na križanje makadamskim cesta na kojem se nalazi raspelo, i kod kojeg treba skrenuti lijevo na makadamsku cestu koja i dalje nosi ime „Put Oštrca“, nalazi se moguće parkiralište za nekoliko automobila, za sve one koji žele skratiti uspon.

U nastavku uspona, planinarska staza vodi po makadamskoj cesti, po kojoj vodi i biciklistička staza do Y račvanja kod Raspela. U ovom slučaju uspona odabrano je skretanje lijevo i nastavak uspona po makadamskoj cesti, jer je taj dio markiran kao i pješačka staza. Markacije na planinarskoj stazi su u naravi daščice cca. 30x30 cm na kojima je otisnuto biciklo i dvoje pješaka.

Nakon prijeđenih 1,5 km ovaj uspon bi se spojio na onaj da se kod Raspela skrenulo desno, tako da nakon toga nastavljaju istom trasom prema vrhu. Prednosti nastavka uspona po makadamskoj cesti je velika jer vodi kroz visoku šumu, pa ako se izlet izvodi za vrijeme vrućih dana, dobije se ugodna hladovina. Nakon prolaska spomenutog križanja dviju makadamskih cesta, uspon se nastavlja dalje po dobroj makadamskoj cesti, na kojoj se radi samo jedan kraća prikrata, prije nego što se dođe na križanje s makadamskom cestom koja dolazi iz smjera Ivanca. Na tom križanju je nekada bila velika bukva a sada se u sredini nalazi stup sa smjerokazima mogućih nastavaka uspona od njega. Na tom križanju treba skrenuti desno i nastaviti uspon po makadamskoj cesti do jasno naznačene prikrate s lijeve strane uspona, na koju treba skrenuti lijevo. Odmah nakon skretanja je križanje planinarskih staza i klupa za predahnuti.

U nastavku uspona, planinarska staza vodi po pješačkom putu, malo oštrije uzbrdo, do ponovnog izlaska na makadamsku cestu, na koju treba skrenuti lijevo i nastaviti po njoj do PD „Pasarićeva kuća“ a nakon njega za minutu do piramide na vrhu.

Na vrhu je razgledna piramida s koje su otvoreni vidici u svim smjerovima. Na samom vrhu je i planinarski dom „Pasarićeva Kuća“. Na recepciji doma je žig.

Ukratko Ivanščica je izuzetna planina za ugodne šetnje i planinarenja s blagih južnijih strana od Budinščine, Zlatara i Lobora, te strmih sa sjevera iz Ivanca i Lepoglave. Danas ujedno jedna od najposjećenijih planinarskih destinacija. Bogata velikim prostranstvima šuma, prekrasnih gorskih livada te potoka.

Posebnost su i lijepi vidici na Hrvatsko zagorje do Medvednice i samoborskog gorja te slovenskih planina, Julijskih, Kamniško-Savinjskih i Austrijskih alpi. Prema sjeveru nas nadahnjuju široki vidici prema Ivancu, Pohorju, Ptuju, Ormožu, Prekmurju, Varaždinu, Čakovcu, Međimurju, Podravini i sve do Balatona u Mađarskoj.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

02 h 15 min

Visina polazišta:

267 m

Visina odredišta:

1019 m

Minimalna visina:

267 m

Maksimalna visina:

1019 m

Uk. vis. raz. uspona:

798 m

Uk. vis. raz. silaska:

46 m

Ukupna duljina:

9.3 km

Prosječni nagib:

11 %

Utrošak energije:

4780 kJ

Zahtjevnost staze:

Teža

Markacija staze:

Nedovoljna

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila