Ako se dolazi iz smjera Zagreba, autocestu Dalmatinu treba napustiti na čvoru Ogulin i nastaviti vožnju prema mjestu Jasenak (Bjelolasica). Kada se prođe kroz spomenuto mjesto, na prvom križanju asfaltnih cesta, treba skrenuti desno u smjeru Novog Vinodolskog, i vožnju nastaviti do mjesta Breze (29 km). Nakon prolaska ovog mjesta, treba još voziti slijedeća 3 km i skrenuti lijevo na lokalnu cestu, koju treba slijediti 8 km do mjesta Luka Krmpotska.

Ako se dolazi s jadranske magistrale, nakon prolaska mjesta Klenovica u smjeru Senja, treba skrenuti na prvu asfaltnu cestu lijevo i voziti narednih 10 km do Luke Krmpotske, koja je početna točka ovog planinarskog izleta. Automobil treba parkirati na parkiralištu zatvorenog restorana, koji je bio otvoren u sklopu lovačkog doma „Mirko Balen“ a koji se nalazi na početku sela. Tu se susreću i prve markacije za uspon na Kolevratske stijene.

Sa parkirališta treba nastaviti uspon kroz selo, po asfaltnoj cesti, slijedećih 750 m. Nakon toga slijedi 500 m uspona po makadamskoj cesti, sa koje se skreće desno na građenu pješačku stazu, po kojoj se stiže do prijevoja Kolevrat, koji se nalazi sa zapadne strane vrha Kolevrat, sa kojeg staza uspona za kratko ide po makadaskoj cesti.

Na ovom prijevoju, na kojem je križanje planinarskih staza, treba nastaviti ravno po makadamskoj cesti, do smjerkokaza za uspon na Crni vrh. Tu treba skrenuti lijevo i nastaviti dalje markiranom planinarskom stazom, koja u nekoliko širokih serpentina, malo oštrije uzbrdo, dovodi do proplanka na kojem se nalazi označeni Crni vrh. Stvarna, najviša vršna točka se nalazi nekoliko desetaka metara dalje u visokoj šumi bez ikakvih otvorenih vidika. Vrh je označen natpisom na kamenu, u koji je ugrađen i metalni tuljac u kojem se nalazi upisna knjiga i planinarski žig. Sa ovog vrha su otvoreni nesmetani vidici od sjeveroistoka do jugozapada. Najupečatljiviji je onaj na južni dio Gorskog kotara (Viševica, Bijele, Samarske i Kolevratske stijene...) i masiv Velebita.

Sa ovog vrha se treba vratiti na makadamsku cestu smjerom uspona, i nastaviti po njoj do križanja sa asfaltnom cestom na koju treba skrenuti desno. Nakon skretanja na spomenutu cestu, staza uspona vodi po njoj do smjerokaza koji upućije na skretanje lijevo i u malo oštrijem usponu uzbrdo, dovodi do pod kameniti vršni greben Kolevratskih stijena.

Prije završnog uspona na vrh, najbolje je ispod stijene ostaviti planinarske štapove, jer za savladavanje uspona po spomenutoj stijeni, povremeno treba upotreba obadvije ruke.

Sam vrh je izrazita stijena, visoka između 15-20 m, s vrlo lijepim liticama, koje se naročito ističu u vrijeme kada šuma nema lišća. S vrha se pružaju lijepi vidici na cijelu Dulibu, kuću na Stalku, a preko nje na Veliku Javornicu. Veoma se lijepo vidi u pravcu jugoistoka vrh Alija i u daljini Velebit.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

02 h 54 min

Visina polazišta:

753 m

Visina odredišta:

1086 m

Minimalna visina:

753 m

Maksimalna visina:

1150 m

Uk. vis. raz. uspona:

646 m

Uk. vis. raz. silaska:

313 m

Ukupna duljina:

8.1 km

Prosječni nagib:

14 %

Utrošak energije:

6130 kJ

Zahtjevnost staze:

Teža

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila