Ako se dolazi iz smjera Zagreba, autocestu Dalmatinu treba napustiti na čvoru Ogulin i nastaviti vožnju prema mjestu Jasenak (Bjelolasica). Kada se prođe kroz spomenuto mjesto, na prvom križanju asfaltnih cesta, treba skrenuti desno u smjeru Novog Vinodolskog, i vožnju nastaviti do mjesta Breze (29 km). Nakon prolaska ovog mjesta, treba još voziti slijedeća 3 km i skrenuti lijevo na lokalnu cestu, koju treba slijediti 8 km do mjesta Luka Krmpotska.

Ako se dolazi s jadranske magistrale, nakon prolaska mjesta Klenovica u smjeru Senja, treba skrenuti na prvu asfaltnu cestu lijevo i voziti narednih 10 km do Luke Krmpotske, koja je početna točka ovog planinarskog izleta. Automobil treba parkirati na parkiralištu zatvorenog restorana, koji je bio otvoren u sklopu lovačkog doma „Mirko Balen“ a koji se nalazi na početku sela. Tu se susreću i prve markacije za uspon na Kolevratske stijene.

Sa parkirališta treba nastaviti uspon kroz selo, po asfaltnoj cesti, slijedećih 750 m. Nakon toga slijedi 500 m uspona po makadamskoj cesti, sa koje se skreće desno na građenu pješačku stazu, po kojoj se stiže do prijevoja, koji se nalazi sa zapadne strane vrha Kolevrat, sa kojeg staza uspona za kratko ide po makadaskoj cesti.

Na ovom prijevoju se nalazi i križanje makadamskih cesta, na kojem je i smjerokaz za nastavak uspona, koji vodi dalje između spomenutih cesta, po planinarskoj stazi, do silaska u terensku depresiju, na kojoj se nalazi prostrano Kolevratsko polje. Ovo prostrano polje i danas služi za ispašu pa se na njemu mogu susresti krda konja. Planinarska staza vodi preko njega u smjeru sjeveroistoka, na njegovom krajnjem dijelu započinje malo oštriji uspon uzbrdo, do izlaska na asfaltnu cestu. Nakon izlaska na spomenutu cestu, staza uspona vodi po njoj slijedećih 350 m, skreće sa nje lijevo i u malo oštrijem usponu uzbrdo, dovodi do pod kameniti vršni greben Kolevratskih stijena.

Prije završnog uspona na vrh, najbolje je ispod stijene ostaviti planinarske štapove, jer za savladavanje uspona po spomenutoj stijeni, povremeno treba upotreba obadvije ruke.

Sam vrh je izrazita stijena, visoka između 15-20 m, s vrlo lijepim liticama, koje se naročito ističu u vrijeme kada šuma nema lišća.

S vrha se pružaju lijepi vidici na cijelu Dulibu, kuću na Stalku, a preko nje na Veliku Javornicu. Veoma se lijepo vidi u pravcu jugoistoka, u daljini Velebit.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

02 h 22 min

Visina polazišta:

741 m

Visina odredišta:

1080 m

Minimalna visina:

740 m

Maksimalna visina:

1080 m

Uk. vis. raz. uspona:

513 m

Uk. vis. raz. silaska:

175 m

Ukupna duljina:

5.3 km

Prosječni nagib:

15 %

Utrošak energije:

5000 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila