Autocestu A1 treba napustiti na čvoru Maslenica. Nakon prolaska naplatnih kućica treba krenuti u smjeru Starigrada-Paklenice. Kada se prođe mjesto Rovanjska, na prvom veliko zavoju prije Modrića (u dubokoj uvali) je raskrižje gdje treba skrenuti desno na uski asfaltirani put koji se u serpentinama penje iznad sela Modrić (pratiti znak Sv. Ivan).

U nastavku treba slijediti spomenuti asfaltirani put do kraja a nakon toga vožnju nastaviti makadamskim putom dok se ne dođe na plato na kojem je prvo raskrižje na kojem treba skrenuti lijevo. Stotinjak metara dalje je drugo raskrižje na kojem ponovo treba skrenuti lijevo. To je nova makadamska cesta za Libinje. Tom cestom treba voziti ravno do prijevoja na Libinjskoj kosi (908 m) na kojem je raskrižje makadamskih putova na kojem smjer lijevo vodi za Malo Libinje, a desno za Tulove grede. Na ovom raskrižju treba skrenuti lijevo za Malo Libinje. 

Uspon u početku vodi građenom planinarskom stazom koja vijuga oko vrtača, zatim prolazi pored Ivanjske Lokve, sve dok ne stigne do zarušenih ostataka kapelice Svetog Ivana u Ličkim Docima. Tu je križanje planinarskih putova na kojem treba skrenuti lijevo jer smjerdesno vodi prema Dušicama.

Kada se prođe kapelica planinarska staza skreće polulijevo po pašnjaku 600 m, a nakon toga vodi ukoso uzbrdo po otvorenom kamenjaru kroz kotlinu između Velikog brda s jedne i Malog i Velikog Štirovca s druge strane, do planinarskog skloništa „Vlaški Grad“. Na ovom dijelu uspona je i izvor pitke vode.

Sa prijevoja iznad PS Vlaški grad vodi dosta oštar uspon na vrh Vlaški Grad. Planinarska staza najprije ide kroz klekovinu, nakon nje vodi po siparu i konačno po kamenjaru do vrha. Uspon nije jako zamoran, iako je strm, jer nije jako dug. Povratak sa vrha planinarskom stazom uspona do prijevoja, sa kojeg se za 3 minute spušta niz zapadnu padinu Male Paklenice, do PS Vlaški grad.

PS Vlaški grad nalazi se na 1280 m nadmorske visine. Udaljeno je od planinarskog doma u Paklenici oko 4 sata i oko 1 sat od planinarskog skloništa na Ivinim vodicama. Za noćenje može primiti 8 – 10 osoba. Pogodno je za šetnje prema Svetom brdu, Vlaškom gradu ili Velikom i Malom Libinju. U blizini je izvor koje može presušiti krajem srpnja, a voda se pojavljuje tek nakon obilnijih kiša.

U nastavku uspona od PS Vlaški grad, planinarska staza vodi oštro uzbrdo po južnom obronku Sijaseta do izlaska na prijevoj na kojem se križa sa grebenskom stazom koja dolazi iz smjera Vaganskog vrha. Na tom križanju treba skrenuti desno, najprije polegnuto i lagano uzbrdo po sjevernom obronku Sijaseta, zatim oštro uzbrdo po siparu do izlaska na manju zaravan ispod vrha, a nakon toga jako oštro uzbrdo po tratini i kamenjaru sve do samog vrha.

Sveto brdo (1751 m) je najmarkantniji vrh Velebita i posljednji visoki vrh u nizu vrhova nad Paklenicom. Po visini je drugi velebitski vrh - samo 6 metara je niži od Vaganskog vrha. Na samome vrhu stoji velik križ i ploča na kojoj je ispisano deset Božjih zapovijedi. Zahvaljujući svojem istaknutom položaju, Sveto brdo omogućava nesmetan vidik i na ličku i na primorsku stranu. Pogled sa vrha Svetog brda, najljepši je u Hrvatskoj.

Sa vrha Svetog brda treba se spustiti po grebenu, po markiranoj planinarskoj stazi, do najniže točke u kojoj se planinarska staza odvaja lijevo a uspon se nastavlja ravno, cijelo vrijeme po ili uz greben, prolazi preko tri istaknutija manja vrha dok ne dođe do najviše točke grebena na kojoj se smjestio Istočni Babin vrh. Ovdje treba napomenuti da od najniže točke ovog dijela uspona po grebenu, nema markirane planinarske staze, unatoč tome snalaženje je jako jednostavno jer je cilj cijelo vrijeme uspona u fokusu. Obirom da se radi o travnato-kamenitom grebenu, sa manjim površinama pod klekovinom, staza uspona može zaobići sve kamenite dijelove kao i one koji se nalaze pokriveni klekovinom. Uspon nije težek niti zahtjevan što se tehničkog dijela tiče a uz malo pažnje i siguran je.

Sa ovog vrha se neometani vidici u svim smjerovima. Prema istoku upečatljiv i lijep je vidik na Sveto brdo, prema sjeveru na sve redom značajnije vrhove Like, prema jugu na dio Velike i Male Paklenice kao i na otoke Srednjeg Jadrana a prema zapadu na gotovo sve značajnije vrhove koji se nalaze u ili izvan granica NP „Paklenica“. Vrh je označen zabijenom željeznom šipkom na vrhu koje se nalazi zahrđali tuljac u kojem bi trebala biti upisan knjiga. Na vrhu nema planinarskog žiga.

Sa ovog vrha se treba spustiti do grebenske planinarske staze ispod manjeg vrha Obla Glavica. To se može napraviti po jugoistočnoj padini Istočnog Babina vrha i na taj način se spustiti do prethodno spomenute točke, sa polaganijim gubitkom nadmorske visine, dok planinarska staza gotovo u cijelosti vodi po travnatom terenu. Alternativa opisanom je spust po jugozapadnom grebenu ovog vrha, opet do prethodno spomenute točke. I u ovom slučaju spust nije naporan, jednostavan je i nema problema sa orjentacijom. Kada se iziđe na grebensku planinarsku stazu, treba krenuti lijevo po njoj do križanja na kojem se lijevo odvaja planinarska staza za Sveto brdo a desno plannarska staza prema Vlaškom gradu.

Na prethodno spomenutom križanju planinarskih staza, zatvara se kružni dio uspona na Sveto brdo i Istočni Babin vrh, i dolazi se na planinarsku stazu po kojoj je napravljen uspon do njega. Povratak do početne točke uspona na Malom Libinju, odvija se po usponskoj planinarskoj stazi s tim da se na prijevoju podno vrha Vlaški grad, zaobilazi PS Vlaški grad i nastavlja se dalje do spomenute početne točke uspona.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

05 h 59 min

Visina polazišta:

702 m

Visina odredišta:

774 m

Minimalna visina:

702 m

Maksimalna visina:

1746 m

Uk. vis. raz. uspona:

1314 m

Uk. vis. raz. silaska:

1242 m

Ukupna duljina:

15.4 km

Prosječni nagib:

19 %

Utrošak energije:

12663 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Djelomična

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila