Ako se dolazi iz Gospića treb voziti prema Gračacu, državnom cestom D50 kroz selo Bilaj, Lički Ribnik i Medak preko cestovne uzvisine zvane Parapet, do smjerokaza kojeg je postavio NP „Južni Velebit“, na kojem treba skrenuti desno u smjeru Struga i Paklenice, i voziti  makadamskom cestom do kompleksa stočne farme i neposredno prije improvizirane ograde parkirati automobil.

Ako se dolazi autocestom Zagreb-Split, istu treba napustiti na izlazu za Sveti Rok. Nakon prolaska naplatnih kućica dolazi se na staru cestu Gospić-Gračac i tu treba skrenuti desno u smjeru Gospića i voziti do sela Medak u koje se nalazi smjerokaz za skretanje lijevo u smjeru Struge i Paklenica. Smjerokaz je postavio NP „ Južni Velebit“. Nakon skretanja vožnju treba nastaviti po makadamskoj cesti do do kompleksa stočne farme i neposredno prije improvizirane ograde, parkirati automobil.

Od mjesta gdje je parkiran automobil, uspon najprije vodi preko improvizirane ograde stočne farme, po makadamskoj cesti, a nakon izlaska iz ograđenog područja, nastavit dalje po istoj makadamskoj cesti, preko polja zvanog Vedrine prema Velebitu i zaselku Zagorci. Neposredno prije ulaska u spomenuti zaselak treba skrenuti desno u šumu i nastaviti dalje slabijim makadamskim putom zvanim Medačka staza. Na kraju spomenutog makadamskog puta, dolazi se do smjerokaza NP „Paklenica“ koji upućuje na skretanje lijevo na građenu pješačku stazu, koja je u narodu poznata kao „Medačka staza“, do nadmorske visine oko 1000 m, odnosno do jame Puhaljka koja se je još zvala Janjčak ili Vručak. "U speleološkoj ekspediciji “Puhaljka ’75” dosiže se 318 m dubine, ove speleološke tvorevine". (Izvor: https://sovelebit.wordpress.com/povijest/)

Malo naprijed,  uzbrdo od spomenute jame, dolazi se na čistinu Pločice, s koje je lijep pogleda na Ličko polje.

U nastavku uspona prolazi se kroz prolaz između dviju stijena koji se zove Medačka vrata, nakon kojeg se stiže do  Dušine poljane, oveće ponikve pune sočne trave na nadmorskoj visini od 1134 metra. S ove poljane uspon se nastavlja kroz visoku bukovu šumu, pomalo dobivajući na nadmorskoj visini Grubišina doca, koji je također prostranija zatravljena ponikva. Nakon prolaska iste, uspon se nastavlja malo oštrije uzbrdo i za kratko se stiže do prvog križanja planinarskih putova na kojem se desno odvaja put u smjeru PS Struge i izvora Marasovac a lijevo za Bunovac. Na ovom križanju planinarskih staza treba skrenuti lijevo – smjer Bunovac.

Nakon ovog križanja planinarska staza vodi  vodi po suhom koritu vododerine, stalno umjereno ubrdo, prolazi preko nekoliko jako lijepih proplanaka, a na prvom većem se nalazi križanje planinarskih putova na kojem smjer desno vodi za Marasovac i Struge a smjer ravno za Bunovac. Tu treba nastaviti ravno. Na rubu ovog proplanka nalaze se zarušeni stočarski stanovi sa još uvijek sačuvanom čatrnjom. Kada se prođe spomenuti proplanak, planinarska staza ponovo vodi po suhom koritu vododerine a kada dosegne nadmorsku visinu od 1390 m počinje se naglo spuštati gubeći 340 m dosegnute nadmorske visine. U najnižoj točki se nalazi veliki jako lijepi proplanak na kojem je križanje planinarskih putova, na kojem se s lijeve strane priključuje usponska planinarska staza koja dolazi iz smjera Stajina. Na ovom križanju treba nastaviti ravno. 

Nakon prolaska spomenutog proplanka započinje slijedeći uspon u kojem se dobije 220 m i odmah iza tog uspona slijedi spuštanje u veliki proplanak Bunovac u kojem se izgubi slijedećih 230 m dosegnute nadmorske visine. Na ovom dijelu planinarske staze, prolazi se pored izvora Vaganac za koji nije utvrđeno da li presušuje u toku ljeta pa na njega ne treba računati i treba ponijeti dovoljno tekućine. Na cijelom ovom dijelu planinarska staza prolazi kroz visoku bukovu šumu koja pruža ugodnu hladovinu i zaštitu od vjetra. Prije dolaska na travnatu visoravan Bunovac, planinarska staza izlazi na dobru makadamsku cestu i vodi po njoj sve do slijedećeg križanja planinarskih putova koje se nalazi na spomenutom proplanku. Kako se radi o minski sumnjivom području, prema podacima s karte Paklenica sigurno je kretanja po putu i do 5 m na stranu.  Planinarska staza je dobro markirana i jednostavna za snalaženje.

Od travnate visoravni Bunovc, do kojeg se može doći i terenskim vozilom, planinarska staza najprije dovi po travnjaku do ulaska u visoku bukovu šumu, u kojoj započinje dosta oštar uspon, najprije kroz nju, zatim kroz klekovinu, do travnate Cesarove doline. Planinarska staza presijeca spomenutu dolinu i kod ostataka Malovanskih stanova zakreće lijevo, ponovo nastavlja kroz klekovinu sve dok ne dođe na križanje sa Velebitskom grebenskom stazom.

U ovoj točki je križanje planinarskih putova (lijevo prema Svetom Brdu, desno prema Vaganskom vrhu), na kojem treba skrenuti desno. Planinarska staza nakon skretanja ponovo vodi kroz klekovinu, gubi 40-tak metara dosegnute nadmorske visine, prolazi po sjevernom obronku vrhova Brundo i Liburnija na kojem se ponovo počinje uspinjati i neposredno ispod vršnog grebena na ovu stazu se priključuje "Lipa staza", nakon čega slijedi malo oštriji uspon po travnatoj goleti na sam vrh.

Vaganski vrh je malo neobičan. Travnat je, a veličina mu je kao nogometno igralište. Oznaka vrha u prošlosti je više puta mijenjala lokaciju. Cijeli grebenski put vodi po dobro održavanom i označenom terenu, stoga je ležeran za pješačenje i jednostavan za snalaženje. Vidici s vrha su neometani u svim smjerovima.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

06 h 12 min

Visina polazišta:

601 m

Visina odredišta:

1757 m

Minimalna visina:

601 m

Maksimalna visina:

1757 m

Uk. vis. raz. uspona:

1878 m

Uk. vis. raz. silaska:

722 m

Ukupna duljina:

17.1 km

Prosječni nagib:

18 %

Utrošak energije:

13120 kJ

Zahtjevnost staze:

Jako teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila