Autoput Ljubljana – Jesenice treba napustiti na izlazu za Tržič i nastaviti vožnju do njega. Prije ulaska u Tržič, kod benzinske pumpe, treba skrenuti desno i nastavit vožnju glavnom cestom bez skretanja. Nakon prolaska spomenutog naselja, treba nastaviti vožnju, i dalje ravno bez skretanja, kroz dolinu Dovžanova Soteska do zaselka Jelendola. U spomenutom zaselku, napušta se uska asfaltna cesta a vožnja se nastavlja po dobrom makadamskom putu. Na smjerokazu u ovom zaselku treba skrenuti desno za Medvodje u kojem se nalazi označeno parkiralište i tu treba parkirati automobil. Ako se želi, može se doći s automobilom sve do Planine Spodnje Dolge Njive. Napomena: na ovoj cesti postoji rampa za koju nije utvrđeno kako, kada i tko je zaključava? U tom slučaju na spomenutom parkiralištu treba skrenuti desno i nastaviti vožnju po makadamskoj cesti sve do kolibe na Planini Spodnja Dolga Njiva.

Planinarska staza sa parkirališta vodi po šumskoj cesti, prelazi preko dva manja potoka, a nakon toga skreće u šumu i vodi neposredno uz spomenutu šumsku cestu. Ova šumska cesta nekoliko se puta križa sa drugim cestama ali u ovom slučaju uvijek treba nastaviti ravno i za 20-tak minuta laganog hoda, dolazi se do raskrižja koje se nalazi na početku Planine Spodnja Dolga Njiva, 100-tinjak metara prije kolibe. Na ovom raskrižju, prema smjerokazu, treba skrenuti lijevo.

Nakon skretanja uspon se nastavlja po planinarskoj stazi, koja se u početku lagano uspinje uz rub crnogorične visoke šume. Na kraju tog dijela uspona dolazi se do ograde na kojoj su napravljene metalne stepenice za prelazak. Nakon prelaska spomenute ograde, planinarska staza još kratko vodi po umjerenom usponu kroz visoku crnogoričnu šumu sve dok ne dođe do križanja planinarskih putova koje je opskrbljeno smjerokazima i na kojem treba skrenuti desno.

Nakon skretanja započinje jako oštar uspon po serpentinama, najprije kroz visoku crnogoričnu šumu a nakon nje po alpskoj zatravljenoj goleti. Na tom dijelu uspona postoji jedno veće stablo koje je prevrnuo vjetar i koje treba zaobići. Zaobilaznu stazicu su već ugazili planinari, pa se ona može lako savladati. Uspon po zatravljenoj alpskoj goleti još za kratko nastavlja po serpentinama a nakon njih vodi po izohipsi u smjeru sjeverozapada po malo blažoj uzbrdici. Na ovom dijelu uspona treba paziti i skrenuti na prvu ugaženu planinarsku stazu desno jer ona vodi na Košutnikov Turm. Skretanje nije označeno vidljivim smjerokazom nego ima samo jednu manju strelicu na kamenu sa desne strane.

Nakon sktretanja planinarska staza vodi po malo blažem usponu ali sada u smjeru sjeveroistoka, dok se ne dođe do usjeka koji se nalazi gotovo ispod vrha Košutnikov Turm.

I na ovom mjestu treba pripaziti i skrenuti lijevo na prvu ugaženu planinarsku stazu. Skretanje nije opskrbljeno smjerokazom. Nakon ovog skretanja planinarska staza vodi u malim kratkim serpentinama jako oštro uzbrdo sve do izlaska na Slovensko-Austrijsku granicu i tu se križa sa planinarskom stazom koja dolazi sa Austrijske strane.

U nastavku slijedi dosta oštar uspon po većoj stjenovitoj padini koja ubrzo kroz uži prolaz izlazi na greben. Na ovom dijelu uspona, ako se vraća istim putom, mogu se ostaviti planinarski štapovi jer za njegovo savladavanje treba povremeno koristiti ruke. Kada se iziđe na greben treba nastavit po njemu, a on je mjestimično jako izložen i to treba imati u vidu, sve do križa koji se nalazi na vrhu. Pored križa u kamen je ugrađen planinarski žig a ispod njega se nalazi upisna kutija sa knjigom.

Pogled sa vrha je izuzetan i neometan u svim smjerovima. Jako se lijepo vidi cijeli Košutin greben, gotovo svi vrhovi Kamniško-Savinjskih alpi, Julijske alpe.... Nevjerojatno i fascinantno!

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

02 h 06 min

Visina polazišta:

1287 m

Visina odredišta:

2124 m

Minimalna visina:

1287 m

Maksimalna visina:

2133 m

Uk. vis. raz. uspona:

846 m

Uk. vis. raz. silaska:

8 m

Ukupna duljina:

3.4 km

Prosječni nagib:

27 %

Utrošak energije:

4460 kJ

Zahtjevnost staze:

Jako teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila