U Račjoj Vasi se skrene na ćićarijsku cestu. Po njoj se vozi 2.9 km. To je početna točka uspona na Orljak. Tu treba parkirati automobil.

Pronaći početnu točku markacije nije lako.

Nalazi se na ovoj koti i treba je pronaći.

Označena je složenom povećom hrpom kamenja.

Nakon toga markacija je zadovoljavajuća.

Krene se po njoj ugaženom šumskom stazom do izlaska na goli vršni greben i dalje po njemu do vrha.

Vrh je označen gomilom kamenja u koju je zapiknuto poveće suho drvo.

Na susjednom kamenu je natpis s imenom vrha i nadmorskom visinom.

U isti kamen je ugrađena kutija s upisnom knjigom i žigom IPP.

S vrha se pruža nesmetan pogled u svim smjerovima. Lijep je pogled na Veliki Planik, Žbevnicu i Učku.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

00 h 27 min

Visina polazišta:

896 m

Visina odredišta:

1090 m

Minimalna visina:

896 m

Maksimalna visina:

1091 m

Uk. vis. raz. uspona:

199 m

Uk. vis. raz. silaska:

5 m

Ukupna duljina:

1.2 km

Prosječni nagib:

18 %

Utrošak energije:

977 kcal

Zahtjevnost staze:

Lagana

Markacija staze:

Loša

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila