Planina Vitoš turistima Sofije, ali i turistima koji posjete direktno mjesta na njenim padinama nudi idealne uvjete ne samo za skijanje, već i za svaku vrstu alpinizma i šetnji. Brojne žičare i autobusne linije, ali i asfaltirani putovi kojima se voze automobili, čine planinu lako dohvatljivom, i jednostavnom za posjete. U obliku ogromne kupole ona se izdiže i čini nevjerojatan pejzaž gladajući je s podnožja.

Dom Aleko nalazi se na planini Vitoš, od Sofije je udaljen samo 10 km, a nalazi se na nadmorskoj visini od 1810 m. Od ovog doma započinju usponi u raznim smjerovima a on kao polazna točka je pogodan za razne jednodnevne izlete. Na Crni vrh koji je najviša točka planine Vitoš, moguće je doći iz više smjerova. U ovom planinarskom izletu opisuje se kružna tura: Dom Aleko_Crni vrh_Dom Aleko.

Planinarska staza u početku vodi po travnatom terenu, kroz visoku šumu, polako se uzdiže i nakon 300 do 400 metara savladane visinske razlike izlazi na čistinu.  

Nakon izlaska na čistinu, uspon se nastavlja po serpentinama do jedne veće travnate zaravni uz manje kamene grote koje se uzdižu iznad trave, što dočarava prekrasan krajolik. Na ovom dijelu uspona prolazi se pored zidanog objekta pored kojeg se nalazi česma sa pitkom vodom. Na tom mjestu je i spomen obilježje poginulim skijašima.

Nakon spomenutog zidanog objekta uspon se nastavlja po prekrasnom travnatom terenu slijedi nastavak uspona sve do Crnog vrha.

Na vrhu je postavljeno spomen obilježje na stotu godišnjicu postojanja turizma, piscu i osnivaču bugarskog turizma je Aleku.

Na vrhu Vitoša nalazi se metereološka stanica koja je izgrađena još 1935. godine, ali još uvijek funkcionira. Ona se danas koristi i kao planinarski dom u kojem je smještena i spasilačka služba, i u kojem se može osvježiti sa pićem.

U ovom izletu vrh se napušta sa druge strane po lijepoj travnato-kamenitoj stazi, koja gotovo ništa ne gubi na nadmorskoj visini, dok se ne dođe do prijevoja na kojem staza skreće desno i dalje vodi po travnatom ali strmijem terenu. Sa prijevoja se lijepo vidi predgrađe Sofije.U nastavku planinarska staza izlazi na put i po njemu vodi do PD Aleko.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

03 h 49 min

Visina polazišta:

1817 m

Visina odredišta:

1814 m

Minimalna visina:

1804 m

Maksimalna visina:

2279 m

Uk. vis. raz. uspona:

620 m

Uk. vis. raz. silaska:

623 m

Ukupna duljina:

9 km

Prosječni nagib:

18 %

Utrošak energije:

8080 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila