Na glavnoj cesti koja vodi iz Popovače u Bjelovar, kod table koja označava početak mjesta Podgarić, treba parkirati automobil. Tu, s lijeve strane ceste je proširenje dostatno za parkiranje više automobila.

Uspon najprije ide uskom asfaltiranom cestom prema Garić gradu. Garić grad ili stari grad Garić jedan je od najstarijih hrvatskih burgova, a spominje se već 1256 kao Garig. Gradio se približno istodobno kad i Medvedgrad na Medvednici.

Grad se sastojao od dva dijela: vanjskog i unutarnjeg, koji su bili opasani zidovima. Imao je i dvije kule za obranu. Zanimljivo je spomenuti da su zidovi veće kule, koja je visoka 18m debeli 2,5 metara! Ta je kula prilično uščuvana i danas.

Nakon 2,75 km od polazišta dolazi se na križanje planinarskih puteva. Tu treba skrenuti lijevo, prema smjerokazu za vrh Humka, na široki šumski put i slijediti ga do vrha Humka i u nastavku do vrha Vis.

Uspon je dobro markiran, lagan i predstavlja ugodnu šetnju kroz posavsku šumu. Vrh je označen natpisom KT i pričvršćenom upisnom kutijom na jednom stoljetnom hrastu.

U neposrednoj blizini ovog hrasta istaknut je natpis imena vrha na jednoj tanjoj bukvi. Pored hrasta, na jednom savijenom komadu željeza, zavaren je planinarski žig.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

01 h 46 min

Visina polazišta:

193 m

Visina odredišta:

442 m

Minimalna visina:

192 m

Maksimalna visina:

492 m

Uk. vis. raz. uspona:

400 m

Uk. vis. raz. silaska:

151 m

Ukupna duljina:

6.2 km

Prosječni nagib:

11 %

Utrošak energije:

3761 kJ

Zahtjevnost staze:

Lagana

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila