Autocestu Zagreb-Rijeka treba napustiti na čvoru Čavle i nastaviti vožnju starom cestom Rijeka – Zagreb do semafora na kojem treba skrenuti desno i nastaviti vožnju kroz centar  mjesta Čavle. U mjestu Čavle, na prvom križanju treba skrenuti lijevo i nastavit vožnju preko mjesta Donje Jelenje do mjesta Dražice. U centru Dražica, na kružnom toku, treba skrenuti na drugom izlazu desno. Odmah nakon izlaza sa kružnog toka, dolazi se do prvih markacija. Na drvetu s desne strane ceste postavljena je informativna ploča. Po toj cesti treba nastaviti vožnju kroz mjesto Podkilavc do mostića na potoku Zala na Rastočinama (2,5 km od kružnog toka), prije kojeg je parkiralište na kojem se treba parkirati automobil, jer je to početna točka ovog planinarskog izleta. Pored parkirališta, na deblu starog hrasta, pričvršćena je info-ploča sa smjerokazima i s potrebnim vremenima hoda do pojedinih odredišta.

Uspon započinje prelaskom preko mostića i nastavlja dalje desno makadamskom cestom, a nakon nje kolskim putom do veće livade na kojoj je križanje na kojem treba skrenuti lijevo jer ravno vodi prema Mudnoj doli i Platku.

Kada se prođe preko travnate zaravai i prijeđe preko suhog korita Borovičkog potoka planinarska staza ulazi u nisko šumsko raslinje, dobro je vidljiva i označena. Kada se napusti područje niskog raslinja, otvori se vidik na požarom opustošenu dolinu borova, sa još uvijek velikom količinom beživotnih trupaca koji izazivaju apokaliptičnu jezu. Ovaj dio krajolika je stradao u šumskom požaru iz 2003 godine. Na tom je području bila lovačka čeka po kojoj je ovaj uspon dobio ime. Nažalost i ona je izgorjela.

Planinarska staza dalje vodi  kroz spaljenu šumu preko padina „Strana“ i „Tomažina“, uspinjući se malo oštrije ukoso uzbrdo, i nekoliko puta presijeca makadamski put krateći uspon po njemu prikratama. Nakon jedan sat hoda dolazi se na travnatu livadu na kojoj je okvirno pola puta do planinarskog doma. S te pozicije se otvara pogled prema Platku, Grobničkom polju i Kvarnerskom zaljevu.

U nastavku planinarska staza gotovo u potpunosti slijedi makadamsku cestu, polegnutija je i vodi kroz malu dolinu „Zapodi“, koja se pruža sve do Hahlića. Ispred planinarskog doma na maloj zaravni nalaze se tri mala jezerca ili lokve. Područje Hahlića dobilo je ime po ta 3 jezerca koja su se izvorno zvala „Kalića“, ali zbog iskvarenog govora postala su „Hahlići“. Planinarski dom je smješten u borovoj šumi između vrhova Dnića i Ćunine glave na nadmorskoj visini od 1097 m. 

Od planinarskog doma treba krenuti u smjera Obruča do prijevoja i do dolaska na goli hrbat. Na prijevoju se lijevo odvaja staza koja se „pod planinu“ spušta do Podkilavca, dok na tom mjestu uspon treba nastaviti ravno po kamenitim grebenom, bez posebno vidljive staze, od markacije do markacije.

Nakon nešto više od sat hoda dolazi se na gole kamenito-travnate padine, s kojih vidici postaju dalji i ljepši. Nakon kratkog spusta do prijevoja pod vrhom Obruča, slijedi završni uspon djelom kroz velike kamene blokove na sam vrh. Na vrhu se nalazi mali kameni križ koji je postavljen 2004. godine.  Kod njega se svake godine u rujnu održava sveta misa. U blizini je metalna kutija s upisnom knjigom, a pokraj nje je u stijenu uzidan metalni žig.

Obruč je kontrolna točka mnogih obilaznica: HPO, Riječke planinarske transverzale, Planinarskih puteva Hahlića, 40 vrhova za 40 godina PD Kamenjaka, Transverzale Končarevac, Klanjskog planinarskog puta, 10 godina 10 vrhova PD Obruč, Planinarskog puta Oko riječkih baklji... 

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

03 h 18 min

Visina polazišta:

312 m

Visina odredišta:

1375 m

Minimalna visina:

312 m

Maksimalna visina:

1376 m

Uk. vis. raz. uspona:

1203 m

Uk. vis. raz. silaska:

140 m

Ukupna duljina:

7.7 km

Prosječni nagib:

19 %

Utrošak energije:

5217 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila