Autocestu Zagreb-Split treba napustiti na silasku za Trogir. Nakon prolaska naplatnih kućica u selu Prgomet, na semaforu, treba skrenuti desno za selo Prapatnica. Kada se dođe na križanje sa cestom Trogir-Šibenik koja vodi preko Boraje, treba skrenuti lijevo u smjeru Trogira. Na tom križanju je nova gostionica Zagora.

Nakon skretanja treba voziti u smjeru Trogira do gostionice "Stara Zagora" i neposredno iza nje skrenuti na prvu asfaltiranu cestu s desne strane. Na parkiralištu gostionice "Stara Zagora, treba ostaviti automobil.

Nakon skretanja staza za kratko vodi po asfaltnoj cesti a nakon toga nastavlja po makadamskom putu do starog sela. Do ove točke se također može prići automobilom, ali je problematično parkiranje. Udaljenost od gostionice do starog sela je 500 m.

Markacija za planinarsku stazu počinje iza gostionice Zagora, makadamskim putem do starog sela, te dalje uzbrdo uhodanom stazom, kroz nisku makiju, do proplanka ispod vrha. Ovaj dio puta nije naporan i jednostavan je za snalaženje.

Na proplanku kod zanimljivih nakupina stijena, put skreće udesno, na zapad, prema vrhu. Kratka dio uspona kroz stijene najzanimljiviji je dio ovog uspona. Nakon toga izlazi se na greben planine i vidici se konačno škrto proširuju i prema moru, uspon nastavlja dalje po grebenu kroz kamenjar bez prave staze, ali s dobrim markacijama do samog vrha.

Vršna glavica Crnog vrha nije posebno istaknuta u odnosu na okruženje, pa i ne odaje dojam najvišeg vrha ove planine. Na vrhu stoji betonski trigonometrijski stup sa natpisom Vilaja – Crni vrh (739 m). U neposrednoj blizini je metalna kutija u kojoj se nalazi gumeni planinarski žig.

Prilaz iz Prapatnice jedini je markirani prilaz Crnom vrhu.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Željko Tomljenović ∙ 11. Ožujak 2019

Markacija je već slabije vidljiva pa bi je trebalo obnoviti. Znakovi na kamenju su već dosta izblijedjeli, a oni na stablima su već i prekriveni sa novim raslinjem. Još uvijek je "iskusnom oku" lagana, ali se da i malo zalutati. To je stanje od 10.03.2019.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

00 h 55 min

Visina polazišta:

406 m

Visina odredišta:

729 m

Minimalna visina:

406 m

Maksimalna visina:

739 m

Uk. vis. raz. uspona:

330 m

Uk. vis. raz. silaska:

8 m

Ukupna duljina:

2.1 km

Prosječni nagib:

17 %

Utrošak energije:

1948 kcal

Zahtjevnost staze:

Lagana

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila