Maglić je planina koj spada u Dinarsko gorje a nalazi se na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore oko 20 km jugozapadno od Foče. Na njoj se nalazi najviši vrh Bosne i Hercegovine sa nadmorskom visinom od 2386 m.

Neslužbeno, čast najvišeg vrha planine Maglić pripada BiH Magliću (2386 m), iako je Crnogorski Maglić (2388 m) 2 metra viši. Crnogorski dio Maglićkog masiva ukrašen je nevjerojatnom ljepotom Trnovačkog jezera.

Planina je omeđena rijekom Sutjeskom na zapadu, planinom Volujak na jugozapadu, rijekama Drinom i Pivom na sjeveroistoku te planinom Biočna a jugoistoku.

Maglić je obrastao bukovom i crnogoričnom šumom. Gornja šumska granica je na oko 1.600 m, a iznad te visine je plato sa pašnjacima i brojnim grebenima i visovima. Najpoznatije visoravni su Vučevo (sa vrhom Crni Vrh), Rujevac, Snježnica, Prijevor i Mratinjska Gora. Na Magliću se nalazi i Perućica, najveća prašuma u Evropi, te veliki cirk Urdeni dolovi sa Trnovačkim jezerom na 1517 m. Podnožje planine i sve padine su bogate vodom, sa brojnim izvorima od kojih je najizdašniji Carev Do koji nikad ne presušuje.

Sve padine, osim sjeverozapadne, su veoma  strme i obrasle četinjarima i bukvom. Na vrhu je plato sa odličnim pašnjacima. Nema stalnih naselja na planini. Prije rata, tokom ljeta, mnogi stočari su dolazili sa stadima ovaca na plato, ali sada (nakon rata) nema nikog. Najprivlačnija tačka Maglića je definitivno njegov glavni greben sa najvišim vrhom.

Vrhu se može prići samo sa južne strane obrasle travom i planinskim borom. Svi drugi obronci su strmi, pusti i stjenoviti.

Početna točka ovog planinarskog izleta je prijevoju Prijevor. Do nje se stiže iz Tjentišta najprije asfaltnim 3 m širokim a zatim makadamskim putem iste širine. Nakon prijeđenih 5 km stiže se do rampe pa za nastavak dalje treba platiti ulaznicu 5 KM.

Nakon rampe slijedi vožnja po makadamskom putu u dužini od 15 km i stiže se na početnu točku ovog izleta. U neposrednoj blizini je česma s tekućom pitkom vodom.

Trnovačko jezero je od Prijevora udaljeno nešto više od sat i pol hoda. Na putu do jezera prolazi se kroz Suhu jezerinu (pola sata od Prijevora).

Planinarska staza je puna srušenih stabala koje su lavine donijele u dolinu. Na ovom dijelu ona gubi malo na dosegnutoj visini. Nakon prolaska kroz udolinu, planinarska staza nastavlja kroz visoku crnogoričnu šumu do Trnovačkog jezera. Jezero se nalazi u Crnoj Gori na nadmorskoj visini od 1517 m, ali je prilaz njemu s BiH strane.

Od jezera slijedi kraći uspon kroz šumu a nakon toga vrlo oštar nastavak uspona po siparu sve do izlaska na greben. Ovaj dio uspona je s južne strane i za vrućih dana zahtjeva puno vode.

Nakon izlaska na greben staza nastavlja po njemu do Crnogorskog Maglića. Ovaj vrha je označen hrpom kamenja u koju je zapiknut suhi štap. Nema uspisne kutije niti planinarskog žiga. Ovaj vrh Maglića je veći od onog na BiH strani.

S ovog vrha staza se spušta, vodi po zapadnoj strani po livadanma i goleti do pod sam vrh BiH Maglića. Od ove točke slijedi malo oštriji ali kratak i ne pretjerano zahtjevan uspon na vrh.

Na vrhu vas čeka betonska kocka i štanga na čijem je vrhu zastava Republike Spske. U bojama zastave je obojana i betonska kocka. Stup je usidren sa sajilama. Pored stupa je kutija u kojoj se nalazi upisna knjiga i planinarski žig.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Mladen Kubat ∙ 21. Kolovoz 2020

Pozdrav, kakav je put od rampe do Prijevor Sedla? Je li se može do tamo doći običnim automobilom ili je preporučeno ići džipom? Unaprijed hvala.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

04 h 14 min

Visina polazišta:

1667 m

Visina odredišta:

2386 m

Minimalna visina:

1341 m

Maksimalna visina:

2386 m

Uk. vis. raz. uspona:

1321 m

Uk. vis. raz. silaska:

602 m

Ukupna duljina:

10.4 km

Prosječni nagib:

26 %

Utrošak energije:

8973 kJ

Zahtjevnost staze:

Jako teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila