Ako se dolazi s kontinentalne strane Hrvatske, autocestu Zagreb-Split treba napustiti na čvoru Ogulin. Nakon prolaska naplatnih kućica, treba proći grad Ogulin i na njegovom zapadnom kraju krenuti u smjeru HOC Bjelolasica. Kada se dođe do mjesta Jasenak, vožnju treba nastaviti u smjeru Novog Vinodolskog oko 12 km. Kada se prođe Lugarnica Stalak treba nastaviti još 5 km do lijevog oštrog odvojka uske asfaltne ceste za Dulibu (s desne strane je ugibalište a prije njega prometni znak za priključak sporedne ceste na glavnu i znak ograničenja brzine 50). Na početku odvojka je rampa koja se ne zaključava.

Nakon skretanja na usku asfaltnu cestu, na prvom križanju sa makadamskom cestom, koja dolazi s desne strane, treba nastaviti ravno po uskoj asfaltnoj cesti te nakon prijeđenih 3,3 km ova uska asfaltna cesta se križa sa makadamskom cestom. Na ovom raskrižju može se ići lijevo po uskoj asfaltnoj cesti ili skrenuti desno na dobru makadamsku cestu koja je u početku također asfaltirana. Tu treba skrenuti desno i voziti do PS Duliba (Zelena kuća), koja se nakazi s lijeve strane spomenute ceste. Pored nje je i veće parkiralište na kojem se može sigurno ostaviti automobil. Na spomenutom parkiralištu ispred ovog skloništa je i početna i završna točka ovog planinarskog izleta.

Ako se dolazi iz smjera Novog Vinodolaskog, oko 2,1 km od Lugarnice Mošune odvaja se prethodno opisani odvojak za PS Dulibu.

Od planinarskog skloništa treba nastaviti pješke, po makadamskoj cesti, do skretanja na zapuštenu šumsku cestu. S desne strane makadamske ceste je smjerokaz na stijeni.

Do ove točke se može prići i automobilom, po dobroj makadamskoj cesti, koji se može parkirati na proširenju s druge strane makadamske ceste.

Nakon skretanja na šumsku cestu, staza uspona je slijedi jedno vrijeme, a zatim skreće desno na planinarsku stazu koju slijedi kroz šumu, do pod sam kameniti vrh Kolevratskih stijena. Uspon na vrh nije jako zahtjevan i dobro je markiran.

Vrh je označen natpisom na kamenu „VRH 1091“.

Pored kamena je ugrađen metalni tuljac s upisnom knjigom. U kamenje ugrađen žig.

Sam vrh je izrazita stijena visoka između 15 – 20 m s vrlo lijepim liticama koje se naročito ističu u vrijeme kada šuma nema lišća.

S vrha se pružaju lijepi vidici na cijelu Dulibu, kuću na Stalku, a preko nje na Veliku Javornicu. Veoma se lijepo vidi u pravcu jugoistoka vrh Alija i u daljini Velebit.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

01 h 12 min

Visina polazišta:

804 m

Visina odredišta:

1086 m

Minimalna visina:

804 m

Maksimalna visina:

1086 m

Uk. vis. raz. uspona:

328 m

Uk. vis. raz. silaska:

46 m

Ukupna duljina:

2.8 km

Prosječni nagib:

17 %

Utrošak energije:

2541 kJ

Zahtjevnost staze:

Lagana

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila