Staza kreće s područja Ravne vlaške, približno na pola puta (11 km) od ulaza u Park prirode do Svetog Jure, oko 5 km od "Vrata Biokova" i oko 5,5 km prije Vošca. Na početku staze je kamena kućica koja je 2005. izgrađena kao info punkt Parka prirode, te vidikovac na morsku stranu. Info punkt bi trebao biti otvoren svakoga dana od 9 do 14 sati, s informativnim sadržajima i prodajom suvenira, a služi i kao nadzornička postaja. Uz kućicu se nalazi malo parkiralište za nekoliko automobila, a posjetitelji se mole da ostave prostor za turističke kombije. Nekoliko stotina metara nakon info punkta nalazi se odvojak desno za privatnu planinsku kuću.

Pravog putokaza za Kimet za sada nema. Nadmorska visina početka, po tabli uz kućicu, je 1229 m. Dakle, visinska razlika nije velika, tek malo više od 300 m, ali grubi teren čini put napornim. Staza najprije kreće makadamskim puteljkom, a zatim vijugavo izbija na mali prijevoj i nastavlja s desne strane obilaziti dvije vrtače u kojima je obrađena zemlja, otprilike po izohipsi, po padini s mješavinom, kamenja, busenja trave i klekovine.

Pazite na klimavo kamenje!

Kad se zaobiđu te vrtače, dolazi se na livadicu agrikulturnog karaktera, nakon čega se treba popeti na slijedeći prijevoj, najprije vrlo zapuštenom kozjom stazom, a kasnije preko stjenovitih polica. S tog prijevoja se otvara vidik na sam Kimet, a markacija skreće desno iznad šumovite vrtače da bi uskoro, nakon zaobilaženja jednog stabla koje pruža rijetku priliku za odmor u hladu, izašla na kameniti greben prošaran niskom klekovinom. Nakon obilaska te vrtače, staza obilazi slijedeću duboku vrtaču s lijeve strane i zatim se uspinje zapadnim grebenom Kimeta prema vrhu, povremeno dosta strmo.

Na vrhu je krupno kamenje složeno u formi piramide, i tu je natpis za vrh i odmah do njega ugrađen metalni žig. Kutije s upisnom knjigom za sada nema. Na vrhu i okolici ima i puno cvijeća a sreću se i uobičajeni biokovski domoroci: divokoze i poskoci. Uspon bi svakako trebalo izbjegavati u lošim vremenskim uvjetima. Markacije su postavljane prilično gusto, ali mokre stijene mogu biti vrlo neugodne.

Ne forsirajte taj žig ako vrijeme nije lijepo - bili biste uskraćeni za pogled, a možda i nešto teže! Uspon zahtijeva dobro snalaženje na stjenovitom terenu, a povremeno se treba poslužiti rukama.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

01 h 38 min

Visina polazišta:

1235 m

Visina odredišta:

1514 m

Minimalna visina:

1233 m

Maksimalna visina:

1514 m

Uk. vis. raz. uspona:

370 m

Uk. vis. raz. silaska:

91 m

Ukupna duljina:

3 km

Prosječni nagib:

19 %

Utrošak energije:

3471 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila