Početna točka ovog planinarskog izleta je parkiralište ispred PD Koliba Vagabund. Od spomenutog parkirališta treba krenuti asfaltnom cestom u smjeru Novog Vinodolskog dvjestotinjak metara, sa koje treba skrenuti lijevo kod restorana Vera, koji se nalazi na križanju ove s drugom lokalnom asfaltnom cestom, na koju treba skrenuti lijevo i nastaviti uspon po njoj.

Nakon prijeđenih 2,1 km od početne točke, napušta se uska asfaltna cesta sa koje se skreće lijevo na makadamski put. Uspon se nastavlja dalje po makadamskom putu na kojem se kontinuirano dobiva malo na nadmorskoj visini. Nakon prijeđenih 650 m po ovom makadamskom putu, dolazi se na križanje sa drugim makadamskim putom na koji treba skrenuti lijevi i odmah nakon 100-tinjak metara skrenuti desno na slijedeći makadamski put. Prvo spomenuto skretanje sa makadamskog puta je obilježeno na kamenu s desne strane, dok je drugo skretanje obilježeno dobro vidljivim planinarskim markacijama, tako da ih nije moguće promašiti. Nakon ovog drugog skretanja uspon sve nastavlja po šumarijskom, na kojem se stalno pomalo dobiva na nadmorskoj visini. U nastavku uspona, planinarska staza za kratko vodi po ovom šumarijskom putu sa kojeg skreće lijevo na napušteni šumariski put, po kojem nastavlja dalje slijedećih 300-tinjak metara. U ovoj točki napušta se napušteni šumarijski put a uspon se nastavlja po planinarskoj stazi koja vodi malo oštrije uzbrdo.

Spomenuta planinarska staza je izuzetno ugodna za uspinje, prolazi preko dva jako lijepa i razvidna proplanka, sa kojih se u više navrata otvara jako lijep vidik na Viševicu. Završni dio uspona na vrh Starilež vodi malo oštrije uzbrdo, a planinarska staza je i dalje ugodna za hodanje iako ima malo više kamenjara po njoj. Ovaj kameniti dio na planinarskoj stazi ne predstavlja nikakve spomena vrijedne poteškoće pri usponu.

Nakon 1sat i 45 minuta laganog hoda od početne točke, planinarska staza presjeca makadamsku cestu i skreće izravno uzbrdo prema vrhu Strilež. Strmina na ovom završnom usponu se ublažava sa nekoliko serpentina, sve do izlaska na greben Strilež.

Neposredno nakon izlaska na spomenuti greben, s lijeve strane je lijep vidikovac sa kojeg se otvaraju neometani vidici na masiv Velebita i otoke Krk, Rab i Cres. Desetak metara dalje je oznaka za vrh Strilež (1369 m), koja je ispisana na povećem kamenu za koji je pričvršćen i upisni tuljac sa upisnom knjigom i planinarskim žigom. Sa ovog vrha se otvara jako lijep vidik na Bjelolasicu, Samarske i Bijele stijene.

Ovdije treba istaknuti da ova vršna točka nije najviša točka grebena Strilež. Najviša točka se nalazi nekoliko stotina metara dalje po grebena u smjeru zapada. Sa nje nema nikakvih otvorenih vidika jer se nalazi u visokoj šumi pa je zbog toga označena spomenuta prva niža vršna točka kao vrh brebena Strilež. Na tragovima ovog planinarskog izleta, označena vršna točka je „Strilež istočni vrh“ a neoznačena viša „Strilež zapadni vrh“.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

02 h 12 min

Visina polazišta:

862 m

Visina odredišta:

1374 m

Minimalna visina:

847 m

Maksimalna visina:

1374 m

Uk. vis. raz. uspona:

559 m

Uk. vis. raz. silaska:

48 m

Ukupna duljina:

5.9 km

Prosječni nagib:

14 %

Utrošak energije:

4663 kJ

Zahtjevnost staze:

Teža

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila