Početna točka ovog planinarskog izleta je parkiralište ispred PD "Koliba Vagabund". Od spomenutog parkirališta treba krenuti asfaltnom cestom u smjeru Fužina 600 metara, do križanja sa makadamskom cestom s desne strane, na koju treba skrenuti desno. Nakon skretanja treba slijediti makadasku cestu do križanja sa planinarskom srtazom s lijeve strane. Ovo križanje je opskrbljeno sa smjerokazom na kojem je istaknut daljnji smjer uspona i vrijeme od 2 sata koje je potrebno za njegovo savladavanje.

Nakon skretanja, uspon se nastavlja za kratko po slabom makadamskom putu do vikendice sa desne strane, a nakon prolaska iste, nastavlja se dalje po planonarskoj stazi koja vodi kroz visoku bukovu šumu.

Kada spomenuta planinarska staza dođe do napuštenog šumarijskog puta, daljnji uspon nastavlja po njemu. Od ove točke započinje oštriji uspon uzbrdo a spomenuti šumarijski put ima dosta oblutaka pa treba malo plažljivje hodati. Nakon križanja ovog puta sa makadanskom cestom, koje se nalazi neposredno prije okretišta kamiona, tu završava spomenuti šumarijski put a uspon se nastavlja dalje po makadamskoj cesti do križanja iste sa šumarijskim putom sa desne strane. U ovoj točki treba skrenuti na šumarijski put i nastaviti uspon po njemu. Ovaj dio uspona vodi po planinarskoj stazi, malo oštrije uzbrdo, sve do dolaska na prijevoj između vrkova Strilež i Viševica. Ovaj dio uspona je dosta ugodan bez obzira na malo veću strminu, prolazi preko nekoliko proplanaka dok većinom vodi kroz visoku bukovu šumu, sa kojeg nema nikakvih vidika, pa je s te strane malo dosadan.

Od prijevoja slijedi malo oštriji uspon na vrh Viševica. U samom početku on vodi po nekoliko serpentina, nakon toga izlazi na malo kraći kameniti greben a nakon njega malo oštrije uzbrdbo do vrha Viševica.

Viševica sa svojom nadmorskom visinom 1428 m predstavlja središnji vrh podjednako udaljen od Velebita, Bjelolasice, Risnjaka, Snježnika, Učke i otočnih vrhova sjevernog Jadrana, s vrha promatrač ima osjećaj da se nalazi u središtu golemog prirodnog amfiteatra. Pogledi su fenomenalni neometani na sve strane. Posebno je lijep pogled na Lič-polje, Fužine, Rijeku, greben Učke i Ćićarije, posebice prema priobalju, moru i otocima sjevernog Jadrana.

Vrh je označen Metalnom šipkom zataknuta u gomilu kamenja. Tu je i betonski stup na kojem je pričvršćena metalna kutija s upisnom knjigom i metalni tuljac, a tu je i neizostavni metalni žig.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

01 h 50 min

Visina polazišta:

838 m

Visina odredišta:

1418 m

Minimalna visina:

838 m

Maksimalna visina:

1418 m

Uk. vis. raz. uspona:

595 m

Uk. vis. raz. silaska:

14 m

Ukupna duljina:

5.4 km

Prosječni nagib:

12 %

Utrošak energije:

3888 kJ

Zahtjevnost staze:

Teža

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila