Polazna točka za ovaj planinarski izlet je okretište kamiona na području Stajine. Unutar spomenutog okretišta ima dovoljno mjesta za parkirati automobil. Do Stajina se dolazi jako jednostavno i imaju dva moguća prilaza:

Prvi prilaz: Ako se dolazi autocestom Zagreb-Split, istu treba napustiti na izlazu za Sveti Rok. Nakon prolaska naplatnih kućica dolazi se na staru cestu Gospić-Gračac i tu treba skrenuti u smjeru Gospića i voziti do sela Raduč u koje se nalazi smjerokaz za skretanje prema visoravni Bunovac. Kada se skrene sa glavne vožnja se nastavlja makadamskom cestom do križanja istih kod drvenog spomenika, na kojem makadamska cesta zavija oštrije lijevo a druga oštrije desno. Na ovom mjestu treba skrenuti desno i nastaviti vožnju sve do spomenutog okretišta automobila. Na putu do okretišta prolazi se još jedno križanje makadamskih cesta na kojem treba nastaviti ravno.

Drugi prilaz: Nije trenutno u funkciji jer se nekadašnja makadamska cesta proširuje i nakon završetka biti će protupožarni put. Autocestu A1 treba napustiti na čvoru Sveti Rok i nakon prolaska naplatnih kućica i dolaska na križanje sa cestom Gračac-Gospić, treba skrenuti desno na spomenutu cestu i nastaviti vožnju po njoj (smjer Gospić). Nakon prolaska table koja označava ulazak u selo Papuča, treba nastaviti vožnju do prve asfaltirane ceste s lijeve strane na koju treba skrenuti lijevo. Na skretanju nema nikakve oznake niti putokaza. Ova asfaltna cesta vodi do šljunčare „Papuča“. Neposredno prije skretanja u ograđeni dio spomenute šljunčare, napušta se asfaltni put, vožnja se nastavlja ravno po makadamskom putu sve do okretišta kamiona na području Stajine. Protupožarna makadamska cesta se nalazi u fazi rekonstrukcije i za vrijeme izvođenja radova može biti neprohodna. Radovi na ovoj cesti se prekidaju 15. 12. 2020 do 15. 06. 2021 i u tom vremenu će se moći proći terenskim vozilom do Stajina. Slijedeće ljeto završiti će se spomenuta rekonstrukcija pa će pristup ovom dijelu Velebita biti značajno olakšan jer će na najvećem dijelu ove makadamske ceste biti omogućeno mimoilaženje vozila. Za vrijeme izvođenja ovog planinarskog izleta, ova cesta je bila u izgradnji a korišten je prvoopisani pristup koji je također dobar i prohodan za sve automobile koji imaju malo više podignuto podvozje.

Od parkirališta na okretištu kamiona, planinarska staza odmah kreće oštrije uzbrdo uz Vagansku kosu do prijevoja na njoj. Sa ovog prijevoja slijedi isto malo oštriji spust na livadu Vagan. Planinarska staza vodi gotovo po njenoj sredini, do njenog južnog kraja na kojem je križanje planinarskih staza, na kojem treba skrenuti lijevo. Neposredno ispred označenog križanja, nalazi se izvor vode.

Nakon skretanja, uspon se nastavlja po planinarskoj stazi, koja u dobrom dijelu vodi kroz ili pored suhog korita bujičnog potoka Marasovac, prolazi pored izvora vode Marasovac i nastavlja malo oštrije uzbrdo preko Vagavske kose do Medačkih dolaca, kod kojih se izlazi na makadamsku cestu i nastavlja dalje po njoj do travnate visoravni Bunovac, na kojoj je križanje planinarskih staza na kojem treba skrenuti desno. Ovo križanje je opskrbljeno i napola potrganim smjerokazima.

Nakon skretanja desno na travnatoj visoravni Bunovc, planinarska staza najprije vodi po travnjaku do ulaska u visoku bukovu šumu, u kojoj započinje dosta oštar uspon, najprije kroz nju, zatim kroz klekovinu, do travnate Cesarove doline u kojoj se nalaze zapušteni Malovanski stanovi (Ova travnata Cesarova dolina među planinarima je poznata kao Malovanski doci).

Planinarska staza nakon prolaska preko Malovanskih dolaca, nastavlja dalje ukoso uzbrdo, kroz klekovinu, do izlaska na prijevoj podno vrha Malovan. Nakon izlaska na spomenuti prijevoj skreće oštro desno i za 200-tinjak metara dolazi na križanje sa grebenskom stazom NP „Paklenica“. Na oštrom zavoju, nakon izlaska na spomenuti prijevoj, treba skrenuti lijevo ako se želi napraviti uspon na Malovan. U ovom planinarskom izletu upravo je to napravljeno. Nakon skretanja, najprije se uočava prosjeka kroz klekovinu i treba proći kroz nju a nakon tog nastaviti po travnatoj goleti sa ponekim grmom klekovine, do ovog jako lijepog i razvidnog vrha. Pogled je neometan u svim smjerovima. Povratak sa vrha po stazi uspona.

Nakon skretanja desno, na križanju planinarskih staza sa smjerokazima, uspon se nastavlja dalje po komfornoj grebenskoj stazi, koja najprije prolazi križanje na kojem se lijevo odvaja staza za uspon na vrhove Brundo i Liburniju, zatim nastavlja dalje malo uzbrdo do slijedećeg križanja na kojem se na ovu stazu priključuje „Lipa staza“. U nastavku uspona, nakon spomenutog križanja, planinarska staza vodi malo oštrije uzbrdo, po zatravljenom kamenjaru, sve do dolaska na prostranu vršnu livadu Vaganskog vrha.

Vaganski vrh je malo neobičan. Travnat je, a veličina mu je kao nogometno igralište. Oznaka vrha u prošlosti je više puta mijenjala lokaciju. Vrh je označen gomilom kamenja u koju je ugrađen drveni križ, na kojem je istaknuto ime vrha i nadmorska visina a sa stražnje strane se nalazi raspelo. Nekada je tu bio samo zapiknut drveni križ dok je na jednoj većoj kamenoj ploči natpis s imenom vrha i nadmorskom visinom. Planinarski metalni žig se nalazi pored oznake vrha. U neposrednoj blizini žiga je i metalni tuljac u kojem se nalazi upisna knjga. Ovi natpisi, žig i upisna knjiga su i dalje ostali na svojim tradicionalnim mjestima.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

03 h 41 min

Visina polazišta:

1109 m

Visina odredišta:

1745 m

Minimalna visina:

1109 m

Maksimalna visina:

1745 m

Uk. vis. raz. uspona:

1102 m

Uk. vis. raz. silaska:

466 m

Ukupna duljina:

10.4 km

Prosječni nagib:

17 %

Utrošak energije:

7808 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila