Početak ovog izleta je na Stradunu, ispod Orlandovog stupa. Nastavlja se ulicom Svetog Dominika i ulicom Vrata od Ploča, do Ploča.

U nastavku treba ići ulicom Frana Supila do križanja s magistralnom cestom Dubrovnik-Cavtat. Tu treba skrenuti desno prema Cavtatu i slijediti tu cestu do križanja gdje treba skrenuti lijevo prema Brgatu Gornjem.

Nakon skretanja treba ići do kamenoloma gdje na rampi treba skrenuti lijevo i ići uz kamenolom do vrha i križanja s makadamskom cestom. Na ovom križanju treba skrenuti desno i slijediti makadamsku cestu do seokog gospodarstva Medena Dolina, gdje se ova cesta križa s asfaltnom cestom koja vodi od Brgata Gornjeg prema Bosanki.

Tu treba skrenuti lijevo i slijediti ovu cestu do naselja Bosanka. U nastavku treba slijediti ulicu Srđ sve do vrha Srđa.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

02 h 09 min

Visina polazišta:

4 m

Visina odredišta:

409 m

Minimalna visina:

4 m

Maksimalna visina:

409 m

Uk. vis. raz. uspona:

513 m

Uk. vis. raz. silaska:

100 m

Ukupna duljina:

10.7 km

Prosječni nagib:

6 %

Utrošak energije:

4562 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Ne postoji

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila