Staza počinje u Vrbovskom koje je razvučeno po brdima, a spušta se prema rijeci Dobri i uzdiže iznad nje. Vozite li se pažljivo pristupnom cestom za Vrbovsko uočit ćete oznaku skretanja za Kamačnik koju trebate slijediti. Uska cesta na kojoj bi se bilo teško mimoići s drugim automobilom završava pored ugostiteljskog objekta „Kamačnik“ u vlasništvu Hrvatskih šuma. Pored tog objekta moguće je parkirati automobil.

Put koji tu započinje prolazi kroz šumu, uglavnom bukve i graba (ali ima i breza i jela), uz potok Kamačnik. Staza koja završava izvorom Kamačnika duga je 3.2 km.

Na mjestu pored ugostiteljskog objekta Kamačnik se ulijeva u rijeku Dobru.

Staza vodi uz samo korito, djelomično po stjenovitim rubovima kanjona, drvenim mostićima na uzdužnim i poprečnim prijelazima potoka.

Atraktivnom stazom može se za oko 1 sat doći do izvora Kamačnika, malog jezerca plavozelene boje na 410 m nadmorske visine. Na polovici dužine kanjona sada prelazi vijadukt autoceste.

Karakteristična je flora u kanjonu pa su postavljeni i poučni panoi. Na početku kanjona je ruševina izgorjele pilane, koja je koristila snagu vode.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

00 h 48 min

Visina polazišta:

374 m

Visina odredišta:

419 m

Minimalna visina:

374 m

Maksimalna visina:

419 m

Uk. vis. raz. uspona:

142 m

Uk. vis. raz. silaska:

97 m

Ukupna duljina:

3 km

Prosječni nagib:

10 %

Utrošak energije:

1705 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila