Početna točka ovog planinarskog izleta je selo Veliko brdo, odnosno njegov zaselak Nemčići. Ako se dolazi sa zabiokovske strane Biokova, treba proći tunel Sveti Ilija i nastaviti vožnju prema gradu Makarska. Neposredno prije ulaska u ovaj grad, nakon što se prođu mjesta Baška voda, Promina i Krvavica, treba skrenuti lijevo na uži asflatni put koji vodi za selo Veliko brdo.

Kod crkve Svetog Jeronima u Velikom Brdu, mogu se pronaći prve markacije za ovaj planinarski izlet. Ako se ova točka uzme za početnu, tada tu treba parkirati automobil i nastaviti od crkve ravno uzbrdo do kraja asfaltne ceste u zaselku Nemčići. Pored table sa smjerokazima ima mjesta za parkiranje nekoliko automobila, pa tu treba parkirati automobil i to je početna točka ovog planinarskog izleta.

Od zaselka Nemčići markacije vode iznad kuća, kroz vinograde, do pod Krjavu. Planinarska staza je dobro markirana i u samom početku započinje s jačom uzbrdicom, pa se brzo dobiva na visini. Planinarska staza prati nekadašnju podzidanu pastirsku stazu, koja u serpentinama vodi ispod Krjave do ulaska u strmi kuloar Veliko Točilo.

Malo iznad nekadašnjeg Miletinog bora je križanje planinarskih putova na kojem treba skrenuti desno prema prijevoju Borovac. Na vrhu spomenutog kuloara uzdiže se stijena Velikog Borovca.

U nastavku uspona, planinarska staza se počinje sve strmije uspinjati kroz kuloar Velika Točila sve do pod samu stijenu veličanstvenog Velikog Borovca. Sljedeće, nakon sipara, a u nastavku što slijedi je čudo ljudske upornosti i snage da ovlada teško ovladivim, pa su kao rezultat toga nastale „Skaline“ odnosno staza uklesana u stijenu. 

Na putu preko „Skalina“ može se uz malo penjanja (10-tak metara III+) posjetiti „Špilja u Borovcu“ gdje ima pitke vode iz nakapnice. Od špilje se treba vratiti ponovo na „Skaline“.

Nakon skalina planinarska staza ulazi u borovu šumu, pa po njoj vodi do prijevoja Mali Borovac (1253 m). U nastavku uspona planinarska staza i dalje vodi kroz borovu šumu sve do križanja planinarskih putova na kojem se ravno nastavlja prema Lokvi  a lijevo prema Šibeniku i Motici. Na ovom križanju treba skrenuti lijevo.

Odmah nakon skretanja ulazi se u visoku borovu šume. Planinarska staza kružno obilazi Veliki Borovac, nakon njega obilazi Prusina dolce dok se ne iziđe na proplanak Grlić koji je u naravi kameni greben, na koji se treba uspeti, sa kamena na kamen, po otvorenom terenu, i savladati 120 m visinske razlike.

Nakon 15 minuta uspona od Borovca dolazi se do kamene stijene na kojoj je ucrtan smjerokaz: ravno za Motiku a lijevo za Šibenik. Tu treba skrenuti lijevo i nastaviti uspon skakućući s kamena na kamen sve do vrha Velikog Šibenika (1467 m).

Sam vrh je kamenit i obrastao borovom šumom, nema nikakvog vidikovca. Iz toga razloga, Veliki Šibenik se razlikuje od ostalih vrhova Biokova. Da bi se ova situacija promijenila, odsječeno je nekoliko borova i sa kamene litice u blizini vrha, otvoren je vidik prema vrhu Sveti Jure i svim slijedećim vrhovima istočno od njega.

Nedaleko od vrha Veliki nalazi se i vrh Mali Šibenik do kojeg se stiže za 10-tak minuta obilazeći nekoliko manjih udolina. Vrh Mali Šibenik (1388 m) – prekrasan je vidikovac.

Slobodno se može reći, da je Mali Šibenik sa svojim vidikovcem nadoknađuje sve ono što Veliki Šibenik nema. Prekrasan vidikovac koji omogućava uživanje u fantastičnom pogledu na Makarsku i otoke.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

03 h 48 min

Visina polazišta:

301 m

Visina odredišta:

1449 m

Minimalna visina:

301 m

Maksimalna visina:

1461 m

Uk. vis. raz. uspona:

1399 m

Uk. vis. raz. silaska:

251 m

Ukupna duljina:

7.2 km

Prosječni nagib:

27 %

Utrošak energije:

8032 kJ

Zahtjevnost staze:

Jako teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila