Planina Matokit duga je oko 8 km a pruža se u smjeru sjeverozapad – jugoistok, od Pivčeva polja na Zapadu do grada Vrgorca na istoku.

Najviši vrh Matokita, Sv. Rok, nalazi se na 1063 m nadmorske visine, a na njega vode dvije markirane planinarske staze – jedna iz Ravče, mjestašca koje se nalazi s južne strane Matokita, i druga iz Vrgorca, grebenom planine.

Početna točka uspona je na križanju ulica: ulice Hrvatskih Velikana i ulice pod Matokitom. Tu treba skrenuti u ulicu pod Mtokitom i ići tom ulicom do kraja. Na kraju treba skrenuti lijevo na makadamsku cestu i nastaviti uspon po njoj. Na ovoj cesti je i proširenje gdje je moguće parkirati automobil.

Planinarska staza počinje kod vodospreme, 300 m od centra grada, na približno 240 m nadmorske visine.

Prvih nekoliko stotina metara staza vodi kroz borovu šumu a potom izlazi na planinski greben, na kome se može vidjeti tek pokoji bor.

Ovaj dio zaravni se zove Poljanice (460 m), na kojoj još uvijek ima obrađenih vrtača.

Staza je uhodana i markirana, zahtijeva solidnu fizičku spremu kao i dosta opreza, budući da trenutak nepažnje vrlo lako može značiti uganuće ili lom noge. Međutim, spomenute poteškoće su sitnica u usporedbi sa zadovoljstvom koje Matokit pruža planinaru.

Tijekom cijelog uspona pruža se spektakularan pogled na Vrgorac u podnožju planine te na Ljubuški s druge strane polja, a sa Svetog Roka odlično se vide vrh Pelješca i Hvar na jugu, planine Čvrsnica, Vran, Prenj i Velež na sjeveru i sjeveroistoku kao i planina Biokovo, te vrhovi Sv. Mihovil te Šibenik i Mali Šibenik na zapadu.

Vrh je označen gomilom kamenja, dvadesetak metara jugoistočno niz padinu nalazi se žig ugrađen u stijenu, nedaleko od male kamene kapelice sa još manjom figuricom Svetog Roka. 

Zanimljivo je spomenuti da se sve do nedavno, među hrvatskim planinarima, vodila polemika što je Matokit - brdo ili planina, a tek 2005. godine vrh Sv. Rok je uvršten kao kontrolna točka u Hrvatsku planinarsku obilaznicu.

Bio Matokit brdo ili planina uspon na njega predstavlja jedinstven doživljaj koji se može preporučiti svim planinarima.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

01 h 52 min

Visina polazišta:

232 m

Visina odredišta:

1062 m

Minimalna visina:

232 m

Maksimalna visina:

1062 m

Uk. vis. raz. uspona:

867 m

Uk. vis. raz. silaska:

37 m

Ukupna duljina:

3.7 km

Prosječni nagib:

27 %

Utrošak energije:

3964 kJ

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila