Početna točka uspona na Jadićevu Plan nalazi se u zaselku Kurlina planina, blizu sela Žukalj. Ako se koristi cestovna navigacija, na relaciji Žuta Lokva-Senj, na samom prijevoju, u prvoj iteraciji ona usmjerava na šumski put koji je zapriječen zaključanom rampom. Treba produžiti prema Senju do ispod Majorije, malo prije jednog oštrog desnog zavoja odvaja se asfaltna cesta za Žukalj i Stolac. U Stolcu treba produžiti za Žukalj.

Neposredno prije mjesta je križanje šumskih putova, desno za Krasno, a lijevo za zaselak Kurlina planina. Tu treba skrenuti lijevo, voziti kroz zaselak do zadnjih kuća i tu parkirati automobil.

Tu se pojavljuje i prva markacija. Staza vodi šumskim putem do Krajačeve kuće (nekadašnja planinarska kuća koja se više ne koristi, a u dobrom je stanju), nakon koje se počinje oštrije uspinjati kroz šumu.

Izlazi na prvu oveću livadu, zatim ponovo kroz šumu, dok ne izbije na travnati hrbat. Konačno travnatim hrptom do samog vrha. U kasno proljeće šumoviti dio je obrastao u medvjeđi luk pa cijela šuma miriše po njemu.

Vrh je označen natpisom na kamenu s imenom vrha i nadmorskom visinom.

U isti kamen iznad istaknute visine, ugrađen je žig.

Na vrhu je još i upisna kutija u kojoj se nalazi drugi žig. S vrha se pruža vidik prema moru i otocima.

Albumi sa slikama

Komentari korisnika

Trenutno ne postoji ni jedan komentar za ovu stazu.

Statistika i pregled staze

Vrijeme trajanja:

01 h 53 min

Visina polazišta:

498 m

Visina odredišta:

1407 m

Minimalna visina:

498 m

Maksimalna visina:

1407 m

Uk. vis. raz. uspona:

1010 m

Uk. vis. raz. silaska:

101 m

Ukupna duljina:

10.5 km

Prosječni nagib:

12 %

Utrošak energije:

4006 kcal

Zahtjevnost staze:

Srednje teška

Markacija staze:

Dobra

Tip aktivnosti:

  • Planinarenje

Sezone:

  • Zima
  • Proljeće
  • Ljeto
  • Jesen
Visinski graf staze
Graf puta staze

Preuzmi GPS trag

Samo prijavljeni korisnici mogu preuzeti GPS trag.

Dijeli stazu

Podijeli na FacebookuPodijeli na PinterestuPodijeli putem e-maila